Fagligt velfunderet leder, der kan skabe de bedste rammer for børn, unge og medarbejdere

Kan du balancere omsorgsfuld pædagogik og sætte retning gennem
samarbejdende adfærd og ledelse? Motiveres du af at spille en central rolle hos en
selvejende institution, hvor I arbejder sammen for at give børn og unge den særlige
støtte og omsorg, der gør, at de kan vokse og udvikle sig i en afgørende periode af
livet? Så er du måske Hostruphøjs nye afdelingsleder.

Du har holdninger, er åben omkring dem, og så tør du sætte kurs efter din
faglighed. Du har solid erfaring med socialpædagogisk arbejde, og du ved, at
omsorgsfuld og nærværende pædagogik, kræver både planlægning og struktur. I
stillingen er vekselvirkningen mellem tydelig daglig ledelse og nærværende
pædagogik nemlig altafgørende.
Uanset, om du sparrer om den pædagogiske retning, skaber det administrative
overblik over vagter eller holder en-til-en samtaler, er målet med dit og teamets
arbejde at skabe de bedste og mest trygge, hjemlige rammer for de 15 børn og
unge i døgnafdelingen på Hostruphøj. Det gør I blandt andet gennem individuelle
handleplaner, der hjælper barnet eller den unge til at udvikle en mere
hensigtsmæssig adfærd og dermed større selvværd og selvtillid.
Du vil også indgå i ledergruppen, der ligesom det resterende Hostruphøj er
kendetegnet ved ikke at være selvhøjtidelige, men derimod gode til at inspirere,
hjælpe og sparre med hinanden på de forskellige ledelsesområder. Du skal med
andre ord være parat til en stilling med en uformel omgangstone, hvor man løfter i
flok.
I stillingen får du ansvar for:
Den daglige ledelse af døgnafdelingen, når du agerer sparringspartner,
vagtplanlægger og strukturer dagligdagen for otte engagerede medarbejdere
samt vikarer
At videreudvikle strukturer og systemer, der sikrer, at mest mulig tid bruges i
arbejdet med børnene og de unge
Etablering og vedligeholdelse af samarbejdet med det kommunale system. Du
sørger for, at hver sag tager udgangspunkt i det enkelte barn eller unge
menneske og dennes behov
At agere fagligt fyrtårn for dine medarbejdere – herunder også at være
udførende pædagog, når der er behov for dét
At skabe tillid og løse konfliktfyldte situationer
Udvikling af det eksisterende behandlingsmiljø i tæt samarbejde med den øvrige ledergruppe
Du kan tegne den pædagogiske retning og tage opvasken
Vigtigst er det, at du både har lysten, evnerne og personligheden til at kunne tegne
spillereglerne op, og at du sætter pris på at udføre de daglige opgaver, der helt
naturligt følger med, når 15 udsatte børn og unge lever sammen under ét tag. Det
stiller også krav til, at du med overskud og rolig hånd kan håndtere, at der kan blive
stillet spørgsmålstegn ved dine beslutninger. Din baggrund gør også, at du ved,
hvordan du håndterer, at du ikke altid får samme respekt, som den du møder andre
med i dit pædagogiske arbejde.
Dét er en opgave, der kræver sin mand eller kvinde. Du har derfor solid erfaring
med det pædagogiske arbejde eller anden relevant erfaring fra socialområdet.
Ideelt set har du erfaring fra en lignende døgninstitution, ledelseserfaring og
kendskab til arbejdstidsregler inden for det pædagogiske område. Udover, at din
løsnings- og udviklingsorienterede personlighed skinner igennem i din
ledelsesstil, skal du kunne danne dig overblik, gå i detaljen med vagtplanen og
navigere i paragraffer på socialområdet.
Udvikling af børn og unge i fokus siden 1992
Børne- og Familiecenter Hostruphøj er placeret i Hobro og er oprettet i 1992. Det er en selvejende
institution under den landsdækkende forening LIVSVÆRK. Institutionen drives som
opholdssted med både dag- og døgntilbud, intern skole og specialpædagogisk
SFO-ordning. Normeringen i døgnafdelingen, som du bliver afdelingsleder for, er
på 15 døgnpladser. Målgruppen er børn med særlige sociale og følelsesmæssige
problemer i aldersgruppen fra 6 til 18 år. I afdelingen er ansat syv fagligt
kompetente pædagoger og én pædagogstuderende. Ledergruppen tæller foruden
dig forstanderen, skolelederen og afdelingslederen for aflastningsafdelingen.
Sammen vil I sparre og træffe beslutninger der understøtter strategien for
Hostruphøj.


Vil du vide mere om stillingen og søge jobbet?
På vegne af Hostruphøj driver og løser Konsulenthuset Ballisager
rekrutteringsprocessen, og du er derfor velkommen til at ringe til Seniorkonsulent
Annette Hansen på 30 62 89 23, hvis du har spørgsmål. Ansøgninger behandles
løbende.