DYGTIG OG ALSIDIG LIVSVÆRK JURIST

 

Kender du socialområdet og har solid erfaring med ledelsesbetjening? Kan du lytte til organisationen og medvirke til at finde løsninger, der virker i praksis, samtidig med at loven bliver overholdt? Så er du præcis den jurist, vi står og mangler i LIVSVÆRK.

Om LIVSVÆRK

Landsforeningen LIVSVÆRK driver dag- og døgninstitutioner med et socialpædagogisk sigte. Hovedbestyrelsen og ledelsen i LIVSVÆRK har de senere år fastlagt en omfattende udviklingsplan for hele foreningen med henblik på at tilpasse sig de overordnede samfundsmæssige og politiske vilkår. LIVSVÆRK blev stiftet i 1898 på et bredt folkekirkeligt grundlag, som stadig afspejles i foreningens menneskesyn, hvor vi sætter mennesket først og ser mulighederne i det enkelte menneske.

Du vil blive ansat på hovedkontoret på Frederiksberg. Hovedkontoret støtter den dynamiske udvikling af foreningens institutioner og projekter og varetager også administrative opgaver forbundet med driften af LIVSVÆRKs tilbud. Hovedkontoret tilbyder desuden konsulentbistand inden for en række organisatoriske, socialpædagogiske og driftsmæssige områder og varetager forretningsføreraftaler for andre organisationer og institutioner. Der er pt. 15 medarbejdere på hovedkontoret.

 

Dine opgaver
Blandt de arbejdsopgaver du kommer til at varetage, kan nævnes:

 • Ansvar for juridiske opgaver i forbindelse med foreningens arbejde med bestyrelseshåndtering
 • Bistå hovedkontoret med opgaver omkring kontraktudformning
 • Bistå hovedkontoret og foreningens institutioner med løbende opdatering og implementering af lovgivning inden for foreningens område (særligt Lov om Social Service, Forvaltningsloven)
 • Rådgivning og vejledning af ledelse og medlemsinstitutioner om efterlevelse af GDPR
 • Udarbejde høringssvar til forslag til ændringer af love, bekendtgørelser og vejledninger på foreningens område
 • Bistå hovedkontoret i opgaveløsninger på tværs af fagområder

 

Din baggrund
Vi forventer, at du:

 • Er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • Har relevant erfaring med persondataret og meget gerne kontraktudformning
 • Har erfaring med ledelsesbetjening på højt niveau
 • Har viden om den frivillige sektor, foreningsverdenen og den kommunale sektor
 • Kan gennemskue problemstillinger, finde løsninger og formidle på en måde, der giver mening for personer uden juridisk indsigt
 • Har et godt humør, der passer ind i et uhøjtideligt miljø
 • Har et solidt kendskab til det sociale område
 • Kan arbejde struktureret, selvstændigt, resultat- og løsningsorienteret i samspil med samarbejdspartnere på alle niveauer og fra forskellige faggrupper
 • Er udadvendt og trives med at være opsøgende i dit arbejde

Vi tilbyder:

 • Erfarne, engagerede og kvalificerede kollegaer og samarbejdspartnere
 • Et travlt og godt arbejdsmiljø, der er præget af høj faglighed og godt humør
 • Et velfungerende samarbejde med LIVSVÆRKS institutioner og øvrige samarbejdspartnere
 • Et spændende og alsidigt job, hvor du er tæt på beslutningerne
 • En hverdag, hvor opgaverne ikke altid er forudsigelige

Stillingen er 37 timer ugentligt, inkl. frokost. Der vil i et begrænset omfang være mødeaktiviteter i sene eftermiddags- og aftentimer.

Ansættelse er pr. 1. juni 2019.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef Helle Brandt på telefon 24213568. Du kan finde yderligere oplysninger om foreningen på www.LIVSVAERK.org.

Ansøgningsfrist

25. marts 2019.

Ansøgning og CV samt uddannelsesbevis sendes til Landsforeningen LIVSVÆRK, mailadresse job@livsvaerk.org – mærket jurist.

Ansættelsessamtaler afholdes den 2. og 3. april 2019 og eventuelt anden runde 5. april 2019.

Lønforhold er svarende til overenskomst for akademikere ansat i kommuner.

 

Når du sender din ansøgning til job@livsvaerk.org, giver du samtykke til, at den videresendes til ansættelsesudvalgets medlemmer, som er forpligtet til at behandle den fortroligt. Du giver også samtykke til, at vi registrerer de personlige oplysninger, du har anført inkl. eventuelt billede.

 

 

 

ORØSTRAND SØGER KØKKENANSVARLIG MEDARBEJDER

 

Brænder du for det gode madhåndværk og for at bruge mad og måltider til at gøre en forskel for en flok børn unge og voksne? Så er det her måske jobbet for dig 

Orøstrand er et skole- og behandlingshjem, hvor der bor 24 børn og unge der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme i en periode af deres barndom.

Vi er 38 dedikerede medarbejdere i forskellige funktioner der arbejder på Orøstrand

DIN PROFIL

 • Du har en køkken- eller madfaglig uddannelse.
 • Du har et højt fagligt niveau og har erfaring med at drive et professionelt køkken.
 • Du har viden om kost og ernæring, så du kan planlægge sunde, varierede måltider, hvor smag, økologi og sund kost er i fokus.
 • Du har gerne erfaring med undervisning og/eller formidling, og holder af at have med børn og unge at gøre – du deler gerne din begejstring for godt madhåndværk med andre.
 • Du arbejder kompetent og struktureret med administration, indkøb og økonomi for køkkenet.
 • Du er udadvendt og positiv og befinder dig godt med at sætte en retning for dine kollegaer.
 • Du er god til at formidle din viden om sund kost til børn, unge og voksne på Orøstrand.
 • Du er ansvarlig for driften af Orøstrands fælleskøkken med alt hvad det indebærer.
 • Du er alene i jobbet, men får den nødvendige hjælp i spidsbelastninger fra Orøstrands øvrige medarbejdere.
 • Du står for planlægning, indkøb og madlavning på hverdage til 24 børn og unge og de medarbejdere der er på arbejde.
 • Afdelingerne har egne køkkener hvor det pædagogiske personale tilbereder morgenmad og frokost. Aftensmaden præfabrikeres af dig og færdigtilberedes og serveres af det pædagogiske personale på afdelingerne.
 • Det pædagogiske personale laver selv mad i weekender og ferier.
 • Du tilbereder et mindre formiddagsmåltid til skolen.
 • Du laver mad og forplejning i forbindelse med Orøstrands mødeaktivitet.
 • Økonomistyring af Orøstrands kostbudget.
 • Tilrettelæggelse af madplaner og kostsammensætning.
 • Deltager i madlavning til vores større arrangementer i samarbejder med Orøstrands øvrige medarbejdere.
 • Involvering af børn i madlavning i fælleskøkkenet periodisk samt bidrage til madskoleaktiviteter for børn og kollegaer.

Jobbets indhold

Arbejdstiden er du selv med til at planlægge, men ligger fortrinsvis 08:00 – 15:40 på alle hverdage.
Du arbejder i årsnorm, da arbejdsmængden varierer meget over året.

Orøstrand er oprettet i 1901 og er en foreningsejet institution under Landsforeningen LIVSVÆRK.

Der er gode færgeforbindelser til Orø fra Hammer Bakker (østsiden) og fra Holbæk.

Løn og ansættelsesvilkår efter aftale

Ansøgningsfrist er fredag d. 29. marts kl. 12:00.

Samtaler afholdes i uge 14

Ansøgningen sendes pr. mail til post@osmail.dk

Ansættelse snarest!

Læs mere om Orøstrand på www.oroestrand.dk eller ring til forstander Søren Nielsen på 20 42 99 04 for at høre mere om jobbet.

 

 

UDDANNET LÆRER TIL SKOLE- OG BEHANDLINGSHJEMMET ORØSTRAND

Ønsker du nye udfordringer, har du nu muligheden, da vi akut mangler en lærer. Vi har – en spændende arbejdsplads med unikke muligheder og smukke omgivelser.

Vi har en engageret medarbejdergruppe, der søger en ny kollega i vores overbygning. Vi er en institution/skole, hvor relationsarbejdet med den enkelte elev er det væsentligste.

 Vi søger en uddannet lærer med linjefag i dansk eller matematik og gerne engelsk.

 • Erfaring med at føre elever til eksamen er en fordel.
 • Kompetencer som musik, drama, idræt/bevægelse og natur vil være velkomne, men ikke afgørende.
 • Du skal kunne håndtere undervisning via digitale platforme
 • Du skal kunne skrive skolestatus rapporter der både beskriver det faglige men også det sociale.

I vores interne skole er der for tiden 15 elever fordelt i tre skolesektioner, og aldersmæssigt spænder børnene i intervallet 9-16 år. Der er mange niveauer, og der undervises efter folkeskoleloven. Der undervises både i klasserummet og værkstedsorienteret.

Vi arbejder med læringsmål for det enkelte barn. Vi lægger stor vægt på en helhedsorienteret indsats, hvor læring og pædagogik går hånd i hånd. Vi samarbejder og deltager i arbejdet med pædagogerne på afdelingerne, hvor børnene bor.

De børn og unge, der bor på Orøstrand, er kendetegnede ved at have psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder, herunder følelsesmæssige problematikker, lav selvværdsfølelse og manglende selvforståelse. Ligeledes er de kendetegnede ved at have tilknytnings- og kontaktforstyrrelser med afledt udad-/eller indad-reagerende adfærd.

For at blive en succesfuld lærer på Orøstrand, er det vigtigt, at du er omstillingsparat, udviklingsorienteret og hviler i dig selv. Du skal have lyst til at møde hvert enkelt barn som unikt og med respekt for den enkeltes baggrund, og du skal kunne se potentialer i alle børn. Vores pædagogiske metode er ICDP – en relationspsykologisk forståelsesteori, hvilket du selvfølgelig vil blive introduceret for. Vi har derudover fast ekstern supervision, og der er faste ugentlige lærermøder og fælles forberedelsestid.

Orøstrand er en traditionsrig institution, der blev etableret i 1901. Vi er foreningsejet under Landsforeningen Livsværk og som sådan en del af et stort netværk. Du er derfor aldrig alene!

Er du blevet nysgerrig, så kig forbi. Vi vil meget gerne vise dig rundt og snakke med dig, inden du sender din ansøgning. Vi bor på en ø, og færgen vænner man sig til. Ring til skoleleder Sissel Steen-Nielsen på 24 49 39 04 eller forstander Søren Nielsen på 20 42 99 04 eller se vores hjemmeside www.oroestrand.dk

Ansøgningsfrist tirsdag 2. april 2019 inden kl. 10:00

Ansøgning sendes pr. e-mail med relevante bilag til post@osmail.dk

Samtaler foregår på Orøstrand torsdag den 4. april eller fredag den 5. april 2019

Ansættelse snarest og senest 1. maj 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår som lærer er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Lærernes Centralorganisation.