LIVSVÆRK er VISO-leverandør

Landsforeningen LIVSVÆRK er godkendt VISO-leverandør under Socialstyrelsen med særlig ekspertise inden for kategorien ´Børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt´.

LIVSVÆRKs konsulenter som sammen med hovedkontoret udgør vores VISO-leverance består af højt kvalificerede fagpersoner fra følgende fem institutioner.

 

Familieinstitutionen Bethesda er desuden også godkendt som VISO-specialist vedrørende adoption uden samtykke.

VISO er en national videns- og specialrådgivningsorganisation, der leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet.

Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Den specialiserede viden skal komme til gavn dér, hvor behovet er – det er vi med til at sikre.