BARNETS HUS SAMMENLÆGGES MED LIVSVÆRK

De sammenlagte foreninger vil blive videreført som Landsforeningen LIVSVÆRK og fortsat med Ebbe W. Lorenzen som generalsekretær.

 

”LIVSVÆRK har som selvejende forening i 120 år udviklet aktiviteter og tilbud, som styrker sårbare børn, unge og familier. Igennem alle år har man taget udgangspunkt i foreningens menneskesyn og folkekirkeligt kristne grundlag, og har sat mennesket først. Vi ser det sammenlagte LIVSVÆRK som en forening, der nu i endnu højere grad, i samspil med den offentlige sektor, andre humanitære organisationer og private virksomheder, kan tage initiativ til at udvikle nye tilbud og løsninger,” siger formand for LIVSVÆRKs bestyrelse, Mark Thorsen.

 

“Der er et stort behov for, at vi som samfund tilbyder målrettede indsatser over for børn, der vokser op i sårbare familier. Vi skal fra børnenes fødsel være opmærksomme på at sikre deres trivsel, udvikling og læring. Derfor er vi tilfredse med, at vi med denne sammenlægning i endnu højere grad kan skabe rammer og tilbyde støtte til familier og børn, hvor behovet er der. Vi kan nu gøre mere for at bryde den sociale arv,” siger generalsekretær for LIVSVÆRK, Ebbe W. Lorenzen.

 

LIVSVÆRKS GENERALSEKRETÆR, EBBE W. LORENZEN, ER BLEVET VALGT TIL FRIVILLIGRÅDET

 ”Den frivillige sektor er en meget vigtig aktør i fremtidens velfærdssamfund. Jeg glæder mig meget til at deltage i diskussionen om, hvordan fremtidens frivillige sektor kan bidrage og styrke det sociale arbejde,” siger Ebbe W. Lorenzen, som blandt andet har lang erfaring med det lokale samarbejde mellem foreninger og kommuner.

 

Rådets medlemmer er:

- Mads Roke Clausen, formand, ministerudpeget (tidl. direktør, Mødrehjælpen)

- Sara Krüger Falk, ministerudpeget (seniorchefkonsulent, DI)

- Anna Bjerre Thorsteinsson, valgt (direktør, GirlTalk.dk)

- Mirka Mozer, valgt (direktør, Indvandrer Kvindecentret)

- Pelle Plesner, valgt (leder, Fit for Kids)

- Ebbe Wendt Lorenzen, valgt (generalsekretær, LIVSVÆRK)

- Jens Maibom Pedersen,valgt (formand, KFUM´s Sociale Arbejde)

- Knud Aarup, valgt (præsidiemedlem, BEDRE PSYKIATRI)

- Jonas Keiding Lindholm, valgt (generalsekretær, Red Barnet)

- Thit Aaris-Høeg, valgt (adm. direktør, Fonden for Socialt Ansvar)

- Arne Eggert, indstillet af KL (udviklingsdirektør, KL)

- John Hebo Nielsen, indstillet af FriSe (formand, Frivilligcenter Gentofte og FriSe).

 

Pressekontakt

Ebbe W. Lorenzen

generalsekretær

M: 24 64 05 68

E: ewz@livsvaerk.org

Generalsekretær Ebbe W. Lorenzen. Foto: Rune Hansen

DSCF9879x