LIVSVÆRK er en forening for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. 

Vi er ca. 20 institutioner med professionelle voksne, der deler hverdag med børn, unge og familier i hele Danmark.

  • Vi har institutioner og rådgivning for børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme.
  • Vi sætter nye projekter i gang, som kan gøre en reel forskel for udsatte børn og unge.
  • Vi er med til at påvirke samfund og politikere, så børn og unge i sårbare situationer får mulighed for at realisere deres potentiale og leve liv med glæde og indhold. 

 

 

 

 

 

 

We do!


LIVSVÆRKS børn og unge skal gennemføre deres skolegang. Vi ved, at anbragte børn generelt ikke får lige så gode skolefærdigheder, som andre danske børn. Og vi ved også, at det får konsekvenser – personligt, socialt og økonomisk. Det synes vi ikke, de kan være tjent med. Og derfor er det vores opgave at skabe de vilkår, der skal til, for at hvert eneste af vores børn og unge kan få overskud til at følge deres skole - hver dag.

Sådan gør vi! »

Børn skal ikke dømmes. De skal opdrages!


Regeringen ønsker at oprette ungdomskriminalitetsnævn, som kan fastlægge længerevarende forbedringsforløb for børn og unge.
Så vi er nu er ret tæt på en ungdomsdomstol. Men den lille gruppe af børn og unge, som laver alvorlig kriminalitet, skal ikke ind i et straffesystem. For konsekvens i form af straf skaber ikke udvikling. LIVSVÆRK anbefaler, at der i ethvert ungdomskriminalitetsnævn fast sidder en person med socialpædagogisk kompetence og erfaring, og at alle forbedringsforløb og reaktioner begrundes fagligt og indarbejdes i en samlet handlingsplan.

Løsninger! »

Vi drømmer!


Om at udsatte børn og unge får bedre muligheder!
Virkeligheden er blandt andet, at de mangler handleplaner i 18% af anbringelsessagerne, og at børnene fortsat ikke bliver hørt og inddraget i tilstrækkelig omfang i deres egen sag. Det kan vi gøre bedre i Danmark, og derfor støtter vi Kommunernes Landsforenings nye ledernetværk på området. Men vi savner, at børnene og de unges perspektiv er med. LIVSVÆRK arbejder for fokus på børn og unges trivsel og udvikling. Politisk ved at tage det op igen og igen.                               

Og professionelt ved at tilbyde faglig rådgivning i de konkrete sager. Og dagligt ved at møde vores børn og unge der, hvor de er.

Har du brug for at tale med nogen?

RING TIL
38 88 36 36

EMAIL OS PÅ
info@livsvaerk.org

Et Livsnetværk Af Institutioner


LIVSNETVÆRKet er nerven i vores forening - mere end 20 socialpædagogiske institutioner og aktiviteter for udsatte børn og unge og deres familier. 

Tilsammen udgør vi LIVSNETVÆRKet, der dækker hele landet og langt de fleste socialfaglige opgaver.

Se oversigt over institutionerne »