« Tilbage
Pædagogisk medarbejder til observations- og behandlingshjem
Opslået: 22. marts Ansøgningsfrist: 16. april. 2024

Brænder din socialfaglige flamme på lavt blus?

… så behøver du ikke at læse videre. Hvis du derimod motiveres af at skabe en afgørende forskel for anbragte børn, så læs endelig videre.På Glostrup Observations- og Behandlingshjems børneafdeling, Kompasset, arbejder vi med pædagogisk og psykologisk udredning af døgnanbragte børn i alderen 0-6 år. Børnenes baggrund er ofte meget forskellige, men generelt karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet og bekymring.

Hos os får du mulighed for at blive en del af et højt engageret team, bestående af 12 kontaktpædagoger, 4 nattevagter og 1 afdelingsleder. Fundamentet for vores høje engagement, bygger på en høj grad af sammenhold og tillid, samt fortløbende faglig fornyelse og refleksion, blandt andet gennem uddannelse og tema-dage.

Et væsentligt element af vores pædagogiske udredning er daglige relationelle observationer af samspillet mellem barnet og den voksne. Dette arbejde kræver, at man i høj grad evner at skabe en meningsfuld og nærværende kontakt for barnet. De faglige nøgleord i vores arbejde er særligt tilknytningsteorimentalisering, Neuroaffektiv Analyse, MIM-P, NAA og APCI. Vi oplever ofte at have behov for at tilegne os særlig viden i forhold til specifikke problemstillinger.

Vi afholder behandlingsmøde hver 14. dag sammen med vores behandlingsansvarlige psykolog, og vi har ekstern supervision ca. hver 4. uge.

Hvem er du?

  • Du er uddannet pædagog eller har anden relevant grunduddannelse.
  • Du har en høj mentaliserings- og refleksionsevne og du har let ved at ”svinge” med andre mennesker
  • Du er dygtig til at tilegne dig ny faglig viden og omsætte den i en daglig pædagogisk praksis
  • Du trives med en omskiftelig hverdag, der kræver stor fleksibilitet
  • Du har gode kommunikative evner, skriftligt som mundtligt
  • Du har kørekort.

 

Din nye arbejdsplads er beliggende i Glostrup tæt på kollektiv trafik samt gode parkeringsmuligheder.

Glostrup Observations- og Behandlingshjem er en selvejende døgninstitution under foreningen LIVSVÆRK.

På Kompasset er vi personalemæssigt et team med en høj diversitet i forhold til alder, baggrund og erfaring. Vores høje diversitet er en stor ressource i forhold til at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads og rum til forskelligheder, samtidig med at vi har et skarpt blik på, på hvilke områder, det er vigtigt, at vi er ens.

Stillingen er på 32 timer ugentlig og vagterne er fordelt mellem tidlige og sene vagter samt hver anden weekend.

Der vil kunne fremvises et skema v. samtalen. Stillingen vil være til besættelse fra den 1. juni 2024.

Der er ansøgningsfrist d. 16. april kl. 9, og ansættelsessamtalerne vil blive afholdt den 19. april 2024.

Aflønning sker efter principper om ny løn.

Ved spørgsmål kontaktes Pernille Jensen – 2830 9298.

Søg stillingen >