« Tilbage
Pædagog til stilling på 32 timer hos Bagsværd Observationshjem
Opslået: 3. marts Ansøgningsfrist: 14. august. 2023

Brænder din socialfaglige flamme på lavt blus?
… så behøver du ikke at læse videre.

Hvis du derimod motiveres af at skabe en afgørende forskel for anbragte børn, så læs endelig videre.

På Bagsværd Observationshjems børneafdeling, Havestuen, arbejder vi med pædagogisk- og psykologisk udredning af døgnanbragte børn i alderen 0-8 år. Børnenes baggrund er ofte meget forskellig, men generelt karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet og bekymring.

Hos os får du mulighed for at blive en del af et højt engageret team bestående af 9 kontaktpædagoger, 3 nattevagter og 1 afdelingsleder. Fundamentet for vores høje engagement, bygger på en høj grad af sammenhold og tillid, samt fortløbende faglig fornyelse og refleksion, blandt andet gennem uddannelse og temadage.

Et væsentligt element af vores pædagogiske udredning, er daglige relationelle observationer af samspillet mellem barnet og den voksne. Dette arbejde kræver, at man i høj grad evner at skabe en meningsfuld og nærværende kontakt for barnet. De faglige nøgleord i vores arbejde er særligt tilknytningsteori, mentalisering, neuroaffektivanalyse, MIM-P og APCI.

Vi oplever ofte at have behov for at tilegne os særlig viden, i forhold til specifikke problemstillinger.

Vi afholder behandlingsmøde hver 14. dag, sammen med vores behandlingsansvarlige psykolog og vi har ekstern supervision hver 4. uge.

Hvem er du?
• Du er uddannet pædagog eller har anden relevant grunduddannelse.
• Du har en høj mentaliserings- og refleksionsevne og du har let ved at ”svinge” med andre mennesker
• Du er dygtig til at tilegne dig ny faglig viden og omsætte den i en daglig pædagogisk praksis
• Du trives med en omskiftelig hverdag, der kræver stor fleksibilitet
• Du har gode kommunikative evner, skriftligt som mundtligt
• Du har kørekort

Om os
Bagsværd Observationshjem er en selvejende institution, der har eksisteret siden 1931. Vi er en del af LIVSVÆRK og har en driftsoverenskomst med
Gladsaxe Kommune.

Din nye arbejdsplads er beliggende i Bagsværd, med udsigt ud over Bagsværd sø. Aktuelt er vores hus ved at blive renoveret, så vi er genhuset i to tidligere daginstitutioner i Mørkhøj. Vi forventer at flytte ”hjem” i starten af 2024.

På Havestuen er vi personalemæssigt et team med en høj diversitet i forhold til alder, baggrund og erfaring. Vores høje diversitet er en stor ressource i forhold til at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads og rum til forskelligheder, samtidig med at vi har et skarpt blik på hvilke områder det er vigtigt at vi er ens.

Stillingen er på 32 timer ugentlig og vagterne er fordelt mellem tidlige- og sene vagter, samt hver anden weekend.

Stillingen vil være til besættelse fra den 1. oktober 2023.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 14. august 2023 og du har mulighed for at sende en kort videopræsentation.

Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt den 18. august 2023. Aflønning sker efter principper om ny løn.

Ved spørgsmål kontaktes afdelingsleder Nicolai Georg Bartholdy på telefon 44 98 02 36.

Søg stillingen >