« Tilbage
Kontaktpersoner til familie- og ungeteam
Opslået: 16. marts Ansøgningsfrist: 8. april. 2024

Ungdomscentret Allégården ligger på Frederiksberg og vi løser opgaver for sårbare børn, unge og familier. Indsatserne spænder bredt fra kontaktpersonsopgaver med unge og deres familier, enten i eget hjem eller ved fremmøde på Allégården, til tilbud rettet mod grupper af unge samt anbringelse i hybel og unge anbragt i egen lejlighed. Vi tilrettelægger vores indsatser med udgangspunkt i de unge og familiernes aktuelle behov.

Lige nu søger vi en fast kollega som både har erfaring med familiearbejde og som også gerne kan facilitere gruppeforløb. Gruppeforløb er et relativt nyt element i vores tilbudsvifte. Du vil opleve at dine kommende kollegaer brænder for opgaven, som de selv har været med til at skabe og samtidig er i nogle spændende læringsprocesser omkring.

Vi mangler også en barselsvikar til Ungeteamet. I barselsvikariatet vil du primært være kontaktperson for unge i forbyggende forløb samt anbringelse.

Som kontaktperson for unge/familier skal du støtte og vejlede de unge og familierne. Det er et selvstændigt job at arbejde som kontaktperson og du vil opleve at du til tider skal have mange bolde i luften. Jobbet kræver, at du er dialogorienteret med de unge og familierne, dine kollegaer, dine samarbejdspartner og din leder. Udgangspunktet for dit daglige arbejde planlægger du i høj grad selv og aftales fra sag til sag, ud fra den fastsatte Ungeplan, hvori målene for det pædagogiske arbejde fremgår.

Vi forventer, at du som kontaktperson er en positiv rollemodel. Jobbet kan ofte kræve lidt ekstra og derfor forventer vi, at du kan møde de unge med overskud og overblik, også selvom situationen til tider kan være vanskelig.

Fagligt stiller vi os på et systemisk forståelsesgrundlag med greb fra NVR (Non Violent Resistance) og mentalisering.

 

“Jeg vil gerne have en ny kollega med god energi og der er positiv. En glad vind. Det smitter og jeg bliver i godt humør. Det kan være et svært og belastet område, så vi har brug for at løfte hinanden”

– Pia Liliendal, ansat på Ungdomscenteret Allégården

 

Som ansat på Ungdomscentret Allégården, får du fagligt udfordrende og afvekslende opgaver, stor fleksibilitet i arbejdslivet, gode muligheder for kurser og supervision. Vi har høje forventninger til dig og hinanden, der er højt til loftet og let til grin.

 

Vi forventer:

 • At du er uddannet pædagog
 • At du har erfaringer med at arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Er i besiddelse af åbenhed og evne til at reflektere over egen praksis, og bruger dette til udvikling af egen og kollegaers faglighed og praksis
 • Har gode it-kundskaber
 • Er dygtig til dokumentation, herunder udarbejdelse af målsætninger, opfølgning og evaluering, samt anser det at dokumentere, som et arbejdsredskab, der er med til at kvalificere indsatsen
 • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og løse opgaver egenhændigt
 • Du er indstillet på at deltage i supervision og kompetenceudvikling

 

Dine opgaver kan bl.a. være:

 • Kontaktpersonsopgaver for børn, unge og deres familier
 • Facilitere gruppeforløb
 • Have udviklende samtaler
 • Planlægge og udføre pædagogiske forløb
 • Dokumentation, herunder dag til dag notater, statusskrivelser mm.
 • Planlægge aktiviteter på Allégården

 

Se mere om os her: www.allegaarden.dk og på Instragram: Ungdomscenter_allegaarden

Stillingerne er normeret til 37 timer. Arbejdstiden er primært selvtilrettelæggende med udgangspunkt i den unges/families behov, forventet i tidsrummet 07.00 – 21.00. Desuden vil der være ca. 1 rådighedsvagt hver tredje uge, samt weekendarbejde hver 7-8 uge. I ferie perioder vil det være oftere.

 

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 8. april kl. 12.00 (Noter i ansøgningen hvilken stilling der søges)

Samtaler forventes afholdt i uge 16. Vi forbeholder os retten til at indkalde til en 2. samtale hvis det skønnes relevant. Ved ansættelse indhentes straffeattest, børneattest og referencer fra tidligere ansættelser.

Gældende for begge stillinger: tiltrædelse pr. 1. juni. Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte: Forstander Mia Omø Lundsgaard Larsen, 51961527 eller souschef Maria Witwicki, 54 55 62 69

Søg stillingen her >