« Tilbage
Kompetent og handlekraftig pædagog
Opslået: 26. september Ansøgningsfrist: 19. oktober. 2023

Ungdomscentret Allégården ligger på Frederiksberg og vi løser opgaver for udsatte børn, unge og familier. Indsatserne spænder fra forebyggende tilbud til de unge og deres familier, enten i eget hjem eller ved fremmøde på institutionen, til tilbud rettet mod grupper af unge samt anbringelse i hybel og unge anbragt i egen lejlighed. Omdrejningspunktet for tilrettelæggelsen af Allégårdens indsatser tager altid udgangspunkt i målgruppens aktuelle behov for udviklingsstøtte.

Ungdomscentret Allégården er en del af Landsforeningen Livsværk og har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune.

Vi er i gang med udvikling af vores tilbudsvifte og vi ønsker at styrke vores pædagogiske gruppeindsatser. Vi er derfor på jagt efter en ny kollega som ud over at have erfaring som kontaktperson også har erfaring med at facilitere gruppeforløb og meget gerne kunne være igangsætter.

Vi har et tæt samarbejde med Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune og har fokus på løbende at udvikle vores indsatser, så vi er i stand til at løse de opgaver der aktuelt er behov for.

Som kontaktperson skal du støtte og vejlede målgruppen og skal til tider have mange bolde i luften, herunder være i dialog med fx den unges skole, forældre og andre samarbejdspartnere.

Udgangspunktet for dit daglige arbejde aftales fra ung til ung (og evt. med dennes familie), ud fra den fastsatte handleplan, hvori målene for det pædagogiske arbejde fremgår. Du skal som kontaktperson være en positiv rollemodel, en voksen som de unge kan læne sig op ad og have tillid til. Jobbet kan ofte kræve lidt ekstra og derfor forventer vi, at du kan møde de unge med overskud og overblik, også selvom situationen til tider kan være vanskelig.

Du bliver tilknyttet vores unge-team. Fagligt stiller vi os på et systemisk forståelsesgrundlag, og med greb fra NVR (Non Violent Resistance) og mentalisering.

“Jeg ønsker mig en ny kollega med god energi og der er positiv. En glad vind. Det smitter og jeg bliver i godt humør. Det kan være et svært og belastet område, så vi har brug for at løfte hinanden”

– Pia Liliendal, ansat på Ungdomscenteret Allégården

Som ansat på Ungdomscentret Allégården, får du fagligt udfordrende og afvekslende opgaver, stor fleksibilitet i arbejdslivet, gode muligheder for kurser og supervision.

Vi forventer:

 • At du er uddannet pædagog
 • Har erfaring med facilitering af grupper
 • At du har erfaringer med at arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Er i besiddelse af åbenhed og evne til at reflektere over egen praksis, og bruger dette til udvikling af egen og kollegaers faglighed og praksis
 • Har gode it-kundskaber
 • Er dygtig til dokumentation, herunder udarbejdelse af målsætninger, opfølgning og evaluering, samt anser det at dokumentere, som et arbejdsredskab, der er med til at kvalificere indsatsen
 • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og løse opgaver egenhændigt
 • Du er indstillet på at deltage i supervision og kompetenceudvikling

 

Dine opgaver kan bl.a. være:

 • Facilitere gruppeforløb
 • Kontaktpersonsopgaver for børn, unge og deres familier
 • Skabe en indholdsrig og tillidsfuld relation til den unge
 • Have udviklende samtaler og fysisk aktivitet i samværet
 • At skabe muligheder og være aktivt støttende ift. skolegang, fritid og venner
 • Planlægge og udføre pædagogiske forløb
 • Dokumentation, herunder dag til dag notater, statusskrivelser mm.
 • Planlægge aktiviteter med de unge på Allégården

 

Stillingen er normeret til 37 timer. Arbejdstiden er primært selvtilrettelæggende med udgangspunkt i det enkelte barn, unges eller families behov, forventet i tidsrummet 07.00 – 21.00. Desuden vil der være ca. 1 rådighedsvagt hver anden uge, samt weekend arbejde hver 6-7 uge. I ferie perioder vil det være oftere, da vi ikke har vikardækning.

Ansøgningsfrist: 19. oktober kl. 12.00.  Samtaler forventes afholdt den i uge 43 Vi forbeholder os retten til at indkalde til en 2. samtale hvis det skønnes relevant.

Ved ansættelse indhentes straffeattest, børneattest og referencer fra tidligere ansættelser.  Tiltrædelse pr. 1. december Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst.Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte:

Forstander Mia Omø Lundsgaard Larsen, 51961527 eller souschef Maria Witwicki, 54 55 62 69

Søg stillingen >