« Tilbage
Forstander til opholdssted
Opslået: 5. november Ansøgningsfrist: 1. december. 2023

Visionær, idérig og nærværende forstander søges til den selvejende institution Hostruphøj – Socialpædagogisk opholdssted, Specialskole og Aflastningstilbud.

Hostruphøj blev oprettet i 1901 på Ærø af Landsforeningen LIVSVÆRK, men flyttede i 1953 til Hobro. Hostruphøj er fortsat en del af LIVSVÆRK.

Hostruphøj er et socialpædagogisk opholdssted med døgn- og dagbehandling, intern skole og aflastningstilbud. Hostruphøj ligger højt på et stort frit område i Hobro med smuk udsigt ud over Mariager fjord. Institutionen har en velindrettet legeplads, multibane, skovområde til mange aktiviteter samt egen båd til ture og fiskeri på fjorden.

Afstanden til Aalborg er ca. 50 km og til Randers er der 27 km.

På opholdsstedet er der 15 døgnpladser til piger og drenge i den skolepligtige alder. Vi har desuden en intern specialskole til ca. 20 elever og et aflastningstilbud til ca. 26 piger og drenge. Desuden tilbyder vi dagbehandling og heldagsskoletilbud. Bestyrelse og ledelse er optaget af at kunne tilpasse vores tilbud til de ønsker og behov, vores samarbejdspartnere har brug for, og sætter kvalitet og omsorg højt i forhold til de børn og unge, der bliver anbragt på Hostruphøj.

Hostruphøj har i samarbejde med andre institutioner i LIVSVÆRK deltaget i et længerevarende forskningsprojekt med Susan Hart under Aalborg Universitet omhandlende neuroaffektive metoder, som nu bliver implementeret på institutionen.

Institutionens budget er på ca. 23 mio. kr., og der er ca. 37 medarbejdere.

Din rolle

Vi søger en forstander, der kan fastholde og i hverdagen omsætte institutionens menneskesyn og værdigrundlag både i forhold til de børn, unge og forældre, der kommer på Hostruphøj, og også i forhold til Hostruphøjs medarbejdere.

Dine kvalifikationer

Vi forventer, at du:

  • Har en relevant faglig pædagogisk/psykologisk uddannelse og indsigt, og har solide erfaringer i arbejdet med anbragte og udsatte børn, unge og deres familier på opholdssted eller døgninstitution.
  • Er visionær og i stand til at sætte retning og omsætte institutionens mål og strategier til handlinger i tæt samarbejde med bestyrelsen og medarbejderne.
  • Inspirerer både fagligt og ledelsesmæssigt og er medinddragende i forhold til afdelingslederne, så de driver deres områder i et samarbejde om helheden.
  • Er synlig i hverdagen på institutionen både blandt børnene og de unge og blandt de forskellige medarbejdergrupper, så du fremstår som et fyrtårn båret af tillid, opmærksomhed, indfølingsevne og tryghed, så arbejdsmiljøet bliver motiverende og inspirerende.
  • Har erfaring i samarbejdet med offentlige myndigheder og forstår vigtigheden af, at et konstruktivt, forstående og fleksibelt samarbejde er forudsætningen for gode og positive anbringelsesforløb.
  • Du har erfaring med større budgetter, ledelse af projekter og økonomisk styring, indsigt og overblik.
  • Har ledelseserfaring og et ønske om at supplere disse erfaringer med en lederuddannelse.

Hostruphøj er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK, som har omkring 20 institutioner og tilbud under sig. Den kommende forstander på Hostruphøj vil således blive en del af det faglige og sociale netværk i LIVSVÆRK. Forventningen er, at forstanderen og institutionen indgår i et tæt og forpligtende samarbejde med institutionens bestyrelse og LIVSVÆRK i forhold til en generel udvikling af administration, organisatoriske og pædagogisk/behandlingsmæssige indsatsområder i foreningen.

Landsforeningen LIVSVÆRK bistår med HR-support, lønudbetaling, bogføring og ledelsesmæssig rådgivning og bistår også med bestyrelsesarbejdet.

Nysgerrig på jobbet?

Yderligere oplysninger og spørgsmål til stillingen fås ved henvendelse til generalsekretær i LIVSVÆRK Ebbe W. Lorenzen på tlf. 2464 0568 eller bestyrelsesformand Roland Durup på tlf. 4081 3175. Hvis du ønsker at aftale et besøg på Hostruphøj, kan du henvende dig til Hostruphøjs souschef Jesper Hedemann Jensen på tlf. 3087 1921.

Du kan søge yderligere oplysning på Hostruphøjs hjemmeside: www.hostruphoej.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer uden højeste tjenestetid. Aflønning finder sted i henhold til KL’s overenskomst. Lønniveauet vil ligge på løntrin 45 med tillæg alt efter funktioner, erfaringer og kvalifikationer, samt pension.

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2024 eller snarest derefter.

Første ansættelsessamtale afholdes 13. december 2023, og anden samtale afholdes den 18. december 2023. Vær opmærksom på, der vil være testudfyldelse den 14. december og tilbagemelding den 15. december, begge dele af ca. 1 times varighed (online møde).

Når du sender din ansøgning via Jobindex, giver du samtidig samtykke til, at den videresendes til ansættelsesudvalgets medlemmer, som er forpligtet til at behandle den fortroligt. Du giver endvidere samtykke til, at vi registrerer de personlige oplysninger, du har anført inkl. eventuelt billede. Der indhentes børne- og straffeattest, og ansættelse sker med forbehold for oplysningerne heri.

Søg jobbet >

Kontaktperson
Ebbe Wendt Lorenzen
ewz@livsvaerk.org
+45 24 64 05 68
LinkedIn
Generalsekretær