Bliv en del af Livsværk


Forretningsføreraftaler

LIVSVÆRKs hovedkontor er forretningsfører for en række organisationer, hvor vi udfører en række administrative og projektrelaterede opgaver.        

Vi indgår særskilte aftaler med hver enkelt organisation om bl.a. organisatorisk, økonomisk og finansiel rådgivning samt varetagelse af kassefunktion, regnskabsføring og personaleadministrative opgaver.

Vi yder desuden konsulentbistand indenfor specifikke organisations- og ledelsesmæssige og socialpædagogiske spørgsmål.

 

Kontakt LIVSVÆRK for mere information om drift og udvikling!

Nye projekter

LIVSVÆRK tager nye projekter op - gerne sammen med andre forskere eller organisationer.        

Har I en forskningsmæssig interesse i socialpædagogiske metoder eller i resultater af indsatsen overfor udsatte børn, unge og deres familier?

Eller arbejder I med udsatte børn og unge og deres familier? Og kunne tænke jer at udvikle nye tiltag?

LIVSVÆRK indgår ofte som samarbejdspartner og kan være med til at få projektet til at blive til virkelighed.

Som samarbejdspartnere:

  • Er vi professionelle og engagerede.
  • Er vi optagede af at udvikle og tænke nyt.
  • Ser vi det som en selvfølgelighed, at drift og økonomi styres med omhu og præcision.

 

Kontakt LIVSVÆRK for mere om forskning og forandring!

Bliv frivillig i LIVSVÆRK!

I LIVSVÆRK er vi mange frivillige, som engagerer sig i bestyrelser og i dagligdagen med sårbare børn og unge og deres familier.        

Som frivillig er du med til at gøre en forskel for andre - og får samtidig gode oplevelser og nye kompetencer.

Vi samarbejder også med frivillige, som har startet deres egne små projekter. Kender du til udsatte børn og unge og deres familier? Og har fået øje på et behov, du vil gøre noget for at dække? LIVSVÆRK kan tit være med til at sparre og til at formulere projektet.

 

Kontakt LIVSVÆRK og vær med til at gøre hverdagen bedre for udsatte børn og unge!

Kontakt LIVSVÆRK - se mere her »

Organisation


Repræsentantskabet er LIVSVÆRKS øverste myndighed og består af medlemmerne af bestyrelserne i LIVSVÆRK-institutionerne samt af enkeltpersoner med særlig tilknytning til foreningen. Repræsentantskabet vælger LIVSVÆRKs hovedbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse.
Både repræsentantskab og bestyrelser består udelukkende af frivillige, som bruger deres fritid på at engagere sig i arbejdet.
Generalsekretæren står for den daglige ledelse og tegner sammen med hovedbestyrelsen den samfundspolitiske linje.
Hovedkontoret støtter den dynamiske udvikling af institutioner og projekter, og varetager også de administrative opgaver forbundet med driften af LIVSVÆRKs tilbud.
Hovedkontoret tilbyder desuden konsulentbistand inden for en række organisatoriske, socialpædagogiske og driftsmæssige områder og varetager forretningsføreraftaler for andre organisationer og institutioner.
          

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hovedbestyrelsens sammensætning »Se medarbejdere på hovedkontoret »Se vedtægt »

Menneskesyn


HVAD

I LIVSVÆRK MØDER VI MENNESKER NETOP DÉR, HVOR DE ER I LIVET, OG VI:  • Ser, at alle mennesker altid rummer mere end de vanskeligheder, de har i livet.
• Bringer håb, hvor der er håbløshed.
• Bevarer menneskers værdighed.
• Mener, at omsorg også er at hjælpe med at skabe handling.
• Er overbeviste om, at vi har en personlig forpligtelse for vores medmennesker uanset deres baggrund og livssituation. 

 

 

 HVORDAN
I PRAKSIS BETYDER DET, AT VI:

 
• Er personlige, nærværende og autentiske i mødet
• med det andet menneske.
• Er vedholdende i relationen til det det andet menneske.
• Har en tillid til og tro på, at børn og unge vil det det gode og vil livet.
• Har høj pædagogisk og psykologisk faglighed og altid har fokus på forandring og udvikling.
• Ser mulighederne i hverdagen og finder fleksible løsninger, herunder
også teknologibårne løsninger, som tilpasses det enkelte menneske.
• Prioriterer medmenneskelige og individuelle hensyn fremfor generaliserende løsninger.
• Udvikler og driver specialiserede tilbud.
• Beskriver og dokumenterer resultaterne af vores arbejde.
• Samarbejder med andre relevante parter for at løse opgaven bedst muligt.
• Anerkender det enkelte menneskes gudsopfattelse.
 


At hjælpe børn, unge og deres familier i en udsat situation er ikke velgørenhed. Det er retfærdighed. 

Læs mere om LIVSVÆRKs historie og menneskesyn »
Har du brug for at tale med nogen?

RING TIL
38 88 36 36

EMAIL OS PÅ
info@livsvaerk.org

Få Mere Viden

Modtag Livsværks Nyhedsbrev