I LIVSVÆRK mener vi, at de unge, der bor hos os, selvfølgelig skal have en ungdomsuddannelse.

Vi ved fra forskningen, at unge som har været anbragt uden for hjemmet tit ikke opnår samme uddannelsesmæssige kvalifikationer som jævnaldrende. Men vi ved også, at en af de faktorer, der har betydning for, om de unge fortsætter i uddannelsessystemet, er, at de har haft et vellykket folkeskoleforløb. Det er hos os et forløb, hvor eleverne både får det bedst mulige faglige forløb og samtidig bliver støttet i at mestre livet.

Den nye skolereform betyder længere skoledage, understøttende undervisning, faglig fordybelse, natur og motion.

På LIVSVÆRKs skoler – bl.a. på Orøstrand – har skolernes elever taget rigtig godt i mod den nye skolestruktur med længere skoledage og nye fag.

Den nye understøttende undervisning giver gode muligheder for at iværksætte nye initiativer eller bruge tidligere aktiviteter på en ny og udfordrende måde.

Eksempler på understøttende undervisning er:

  • Omverdensforståelse: Det er oplevelsen, at anbragte børn kan have brug for at få styrket deres viden og forståelse af almene omverdens– og samfundsmæssige forhold. Der arbejdes bl.a. med arbejdsmarkedskendskab, fagforening, økonomi, budgetter, ansøgninger og CV. Der arbejdes med nyheder og aktuelle problemstillinger.
  • Sproglig forståelse: For de yngste elever arbejdes der i den understøttende undervisning med sproglig stimulering, sproglig forståelse samt social øvelse – herunder samarbejdsøvelser.
  • Naturskole, håndværk: Der arbejdes og undervises på naturskolen (Orøstrand) hvor børnene lærer at arbejde med naturskolens dyr eller får mulighed for at uddanne sig til guide i dyreparken. Arbejde med praktisk håndværk er ligeledes en del af den understøttende undervisning.