Så hvis man opretter en ungdomsdomstol, så skal der også være en ungdomskriminalforsorg, som har særlig pædagogisk, psykologisk og juridisk faglig viden og erfaring med børn, deres udvikling og deres rettigheder. Den lille gruppe af børn og unge, som laver alvorlig kriminalitet skal ikke stoppes ind i et rigidt straffesystem. For konsekvens i form af straf – eller hævn – skaber ikke udvikling. Og det er helt håbløst, hvis den hjælp, den unge får, er at blive sat i voksenfængsel.

Hvis de unge skal resocialiseres, ja så sker det kun gennem en socialpædagogisk indsats:

1. De mest kriminelle og hårdkogte unge skal have socialpædagogisk støtte i skærmede miljøer, hvor de gradvist kan udvikle sig og komme i mere åbne døgnmiljøer. Det er institutioner, som kan rumme disse unge og inddrage deres familier. Som kan tilbyde stabile og nære (læs: længerevarende!) relationer og arbejde med de unges udvikling og deres læringsperspektiv på den lange bane. Indsatsen svigtede, da man lukkede store ungeinstitutioner på stribe med den begrundelse, at det var dyre institutioner. De unge betaler den højeste pris for den besparelse, men vi som samfund kan også mærke det. Det er tid at erkende, at den besparelse går ud over nogen: Både de kriminelle unge og deres ofre.

2. Der skal handles så snart, der er nogen, som bliver bekymrede for et barn. Det sker igen og igen, at vi må konstatere, at der har været stribevis af indberetninger om et barn og mislykkede, halvhjertede indsatser, før de kommer til os. Og så er de for alvor blevet følelsesmæssigt ødelagt i de år, der er gået, mens man overvejede at handle. Eller da man tildelte støtte af den mest skrabede art.

Års ophold på en specialiseret, lukket døgninstitution er ikke en smart snuptagsløsning. Men de unge kan i større udstrækning få en fremtid, hvor de får mulighed for at leve et værdigt voksenliv, hvor de trives i nære relationer, udvikler deres potentiale og tager del i samfundet. Og det har vel også vis værdi.

Kontakt Generalsekretær Ebbe Wendt Lorenzen, mobil 24 64 05 68; mail ewz@livsvaerk.org