LIVSVÆRK er en forening for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. 

Vi er ca. 20 institutioner med professionelle voksne, der deler hverdag med børn, unge og familier i hele Danmark.

  • Vi har institutioner og rådgivning for børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme.
  • Vi sætter nye projekter i gang, som kan gøre en reel forskel for udsatte børn og unge.
  • Vi er med til at påvirke samfund og politikere, så børn og unge i sårbare situationer får mulighed for at realisere deres potentiale og leve liv med glæde og indhold. 

 

 

 

 

 

 

We do!


LIVSVÆRKS børn og unge skal gennemføre deres skolegang. Vi ved, at anbragte børn generelt ikke får lige så gode skolefærdigheder, som andre danske børn. Og vi ved også, at det får konsekvenser – personligt, socialt og økonomisk. Det synes vi ikke, de kan være tjent med. Og derfor er det vores opgave at skabe de vilkår, der skal til, for at hvert eneste af vores børn og unge kan få overskud til at følge deres skole - hver dag.

Sådan gør vi! »

Børn skal ikke dømmes. De skal opdrages!


Fire borgerlige partier har foreslået at lave en ungdomsdomstol. Den har kun sin berettigelse, hvis den fastholder et børne- og ungedomsperspektiv – den må ikke være vejen ind i voksensystemet. For børn er børn, de skal opdrages, ikke dømmes.         

Så hvis man opretter en ungdomsdomstol, så skal der også være en ungdomskriminalforsorg, som har særlig pædagogisk, psykologisk og juridisk faglig viden og erfaring med børn, deres udvikling og deres rettigheder.
Den lille gruppe af børn og unge, som laver alvorlig kriminalitet skal ikke stoppes ind i et rigidt straffesystem. For konsekvens i form af straf - eller hævn - skaber ikke udvikling. Og det er helt håbløst, hvis den hjælp, den unge får, er at blive sat i fængsel.

Løsninger! »

Vi drømmer!


Om at udsatte børn og unge får bedre muligheder!
Virkeligheden er blandt andet, at de mangler handleplaner i 18% af anbringelsessagerne, og at børnene fortsat ikke bliver hørt og inddraget i tilstrækkelig omfang i deres egen sag. Det kan vi gøre bedre i Danmark, og derfor støtter vi Kommunernes Landsforenings nye ledernetværk på området. Men vi savner, at børnene og de unges perspektiv er med. LIVSVÆRK arbejder for fokus på børn og unges trivsel og udvikling. Politisk ved at tage det op igen og igen.          

Og professionelt ved at tilbyde faglig rådgivning i de konkrete sager. Og dagligt ved at møde vores børn og unge der, hvor de er.

Har du brug for at tale med nogen?

RING TIL
38 88 36 36

EMAIL OS PÅ
info@livsvaerk.org

Fokus 2017


Vi vil udvikle flere fleksible løsninger med øget indragelse af familie og netværk
Vi vil opprioritere indsamling af data og viden og fremme en velafbalanceret brug af evidensbaserede indsatser
Vi vil fortsat indgå i forskningsprojekter for at skabe ny viden om udsatte børn, unge og deres familier
Vi vil arbejde for større fokus på efterværn hos myndigheder og politikere

Et Livsnetværk Af Institutioner


LIVSNETVÆRKet er nerven i vores forening - mere end 20 socialpædagogiske institutioner og aktiviteter for udsatte børn og unge og deres familier. 

Tilsammen udgør vi LIVSNETVÆRKet, der dækker hele landet og langt de fleste socialfaglige opgaver.

Se oversigt over institutionerne »

Få Mere Viden

Modtag Livsværks Nyhedsbrev