Vækst skal fremtidssikre foreningens tilbud

VI vil være på forkant med udvikling af indsatser, der har en positiv effekt for

børn, unge, voksne og familier, der lever i udsatte positioner.

VI retter særlig opmærksomhed på løbende udvikling af foreningens eksisterende indsatser.

Formålet er;

at understøtte foreningens institutioner i en kompleks verden samt forbedre foreningens samlede tilbud

at foreningens institutioner udvikler og tilknytter nye indsatser i forlængelse af eksisterende tilbud

 

Læs hele strategien Fælles om Fremtiden