Sociale entreprenører og arbejdsfællesskaber skal styrke fælles indsatser på tværs til gavn for mennesker i udsatte positioner. Sociale entreprenører er initiativtagere, der finder metoder til at løse samfundsmæssige udfordringer på en måde, der skaber social og samfundsmæssig værdi.

 

VI vil være opsøgende i forhold til relevante initiativer

VI vil styrke arbejdet på udsatteområdet gennem sociale fællesskaber

Formålet er;

i samarbejde med sociale entreprenører at bidrage til afprøvning af nye ideer, der kan skabe udvikling af både nuværende og nye indsatser

at udvide arbejdsfællesskaber med relevante aktører til gavn for udvikling af fælles innovative løsninger

Fordi:

Samarbejde med sociale entreprenører skaber nye arbejdsfællesskaber og innovation.

Sociale arbejdsfællesskaber bidrager til udvikling af ny viden og nye indsatser.

Læs hele strategien Fælles om Fremtiden