« Tilbage
Regnskabschef søges

Vil du være en del af en landsdækkende selvejende organisation, der sætter udsatte børn og unge i centrum?

LIVSVÆRKs formål er at give social støtte til mennesker i udsatte positioner gennem fagligt højt kvalificerede tilbud. Landsforeningen LIVSVÆRK har gennem mere end 120 år drevet tilbud til mennesker i udsatte positioner, og det vil organisationen blive ved med at fokusere på.

LIVSVÆRK vil være på forkant med udvikling af tilbud, der kan sikre de bedst mulige vilkår og skabe øgede muligheder for sårbare og udsatte børn, unge, voksne og familier. LIVSVÆRK repræsenterer ca. 1.000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark. Landsforeningens centrale økonomiafdeling på Frederiksberg er en servicefunktion, der har til opgave at udføre regnskabs- og lønadministrationen for foreningens 20 institutioner, der hver er selvejende og derfor har sit eget selvstændige regnskab. Hertil kommer ca. 15 ’servicekunder’, som LIVSVÆRK administrerer løn og regnskab for. Det samlede aktivitetsniveau er over 500 mio. kr. årligt. Hertil kommer et stort aktivitetsniveau indenfor udbygning og vedligeholdelse af vores mange bygninger, som vi selv ejer. Økonomiafdelingen skal sikre, at de basale regnskabsprocedurer er på plads i den daglige drift, og at der månedligt kan fremvises retvisende og troværdige regnskaber for hver enkelt institution, hertil kommer lønadministration for 1.500 lønmodtagere fordelt på egne institutioner og servicekunder.

LIVSVÆRK anvender i dag MS Dynamics NAV 2015 som økonomisystem og har implementeret et flow-system til håndtering af bilagsgodkendelser, betalinger mv. i de enkelte institutioner. Lønadministration foretages i LessorLøn, og Lessor-Workforce, der anvendes af institutionerne til indberetning af løndata. Inden for den kommende tid skal der foretages en opkvalificering af de digitale løsninger, herunder det nuværende ERP-system til støtte for den daglige drift, der omfatter både institutioner under LIVSVÆRK og kunder i LIVSVÆRK-Fonden. Økonomiafdelingen består i dag af tre teams, et lønteam på 4 personer, et controllerteam på 3 personer samt et regnskabsteam på 5 personer. Økonomiafdelingen skal sikre en rettidig leverance af materiale (regnskab, budgetkontrol og prognoser) til ledelsen og lokalbestyrelserne i de enkelte institutioner samt LIVSVÆRK-fonden. Et godt arbejdsmiljø og god trivsel prioriteres meget højt, og omgangstonen er uformel og direkte. Det er vigtigt for ledelsen, at der er en god stemning på arbejdspladsen, da det giver engagerede medarbejdere og glade institutioner, som er sat i verden for at hjælpe mennesker i udsatte positioner.

Som regnskabschef får du reference til landsforeningens økonomichef, der har det samlede personaleansvar for alle i afdelingen. Dette kan på sigt ændres, så et egentligt personaleansvar for dit team også kan blive en del af pakken. Som leder af regnskabsteamet skal du udvise god faglig ledelse gennem synlighed, gennemsigtighed og kommunikation i forhold til opgaveleverancerne. Du skal sikre, at dine medarbejdere får den nødvendige faglige sparring og støtte og at opkvalificering af medarbejderne sker i forhold til kravene i den enkelte jobfunktion. Dine ansvarsområder:

 

 • Faglig ledelse af regnskabsteamet på 5 medarbejdere på hovedkontoret
 • Sikre et rettidigt regnskabsmæssigt grundlag med baggrund i de samarbejdsaftaler, der er indgået mellem hovedkontor og de enkelte institutioner og kunder
 • Faglig udvikling af regnskabsteamet, men også hos de administrative og regnskabsmedarbejdere, der er ansat i de enkelte institutioner
 • Et tæt samarbejde med teamleder for løn og økonomichef
 • Sikre udarbejdelse af måneds-, kvartals- og årsregnskaber for op til 35 institutioner og organisationer og i samarbejde med controller-teamet
 • Forberedelse af materiale til bestyrelsesmøder
 • Deltage på udvalgte bestyrelsesmøder i de foreningsejede institutioner
 • Kontakt til LIVSVÆRKs revisor og planlægning af revisionen mv.
 • Regnskabsrådgiver for ledelserne i de enkelte institutioner
 • Vedligeholde og udvikle rutiner og forretningsgange
 • Medvirke til at øge digitaliseringen af administrative processer
 • Systemansvar for økonomisystem og medvirke ved en opgradering af nuværende økonomisystem

Du er ideelt set en udadvendt og social person med en relevant økonomisk uddannelse, gerne på kandidatniveau som fx cand.merc.aud eller HD Regnskab. Praktisk erfaring med afstemninger og fundament for udarbejdelse af regnskaber (læs mange) er et must. Du er en delegerende teamleder, der går forrest og får dine medarbejdere med dig, og du evner at skabe en god dialog på tværs af organisationens enheder og ser det som en del af din opgave at dygtiggøre dine medarbejdere og dele viden med dem. Du skal være talstærk og have gode analytiske evner samt stor interesse for at arbejde med regnskab, hvori indgår en professionel anvendelse af bl.a. Excel. Erfaring med Dynamics NAV eller lignende ERP-system er en klar fordel. Du skal have en naturlig interesse for, og gerne erfaring med, digitalisering af økonomiprocesser samt generelt effektivisering af processer på tværs af organisationen. Du skal have en stor grad af empati og kunne evne at tage en professionel dialog med (og gerne udfordre) forretningsledelsen samt de ansvarlige institutionsledere. Som regnskabschef skal du på den ene side være samarbejdspartner og rådgiver for
’Forretningen’, og på den anden side også være vores interne revisor, der sikrer overholdelse af vedtagne rutiner og forretningsgange.

Endelig skal du kunne lide at arbejde med mange decentrale enheder, den lokale forstander samt bestyrelsen i de enkelte institutioner. Vort tilbud til dig er en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen hverdag. Du vil indgå i et team af engagerende kolleger i et uformelt miljø og med en flad organisationsstruktur. En kultur med afgørende fokus på at sikre de bedste vilkår for udsatte børn og unge i Danmark. Du kommer til at arbejde i et uformelt, sjovt og inspirerende miljø med gode kolleger og en organisation, hvor konstruktivt samarbejde med alle interessenter er i højsædet. Desuden tilbyder vi gode løn- og ansættelsesforhold på markedsniveau, samt faglige og sociale aktiviteter i et inspirerende samarbejde med LIVSVÆRKs institutioner.

Startdato: Snarest muligt, men vi venter selvfølgelig på den rette person. Arbejdstid
Fuldtid dvs. 37 timer om ugen inklusive frokost. Vi har fleksibel arbejdstid.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomichef Kim Asker Larsen, på mobil 30508285 eller på mail kal@livsvaerk.org. Hvis du er interesseret i at søge stillingen, så send din ansøgning samt cv til job@livsvaerk.org – mærk mailen ”Regnskabschef”.
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send materiale så hurtigt som muligt. Når du sender din ansøgning til job@livsvaerk.org, giver du samtidig samtykke til, at den videresendes til ansættelsesudvalgets medlemmer, som er forpligtet til at behandle den fortroligt. Du giver endvidere samtykke til, at vi registrerer de personlige oplysninger, du har anført inkl. eventuelt billede.