« Tilbage
Pædagogisk medarbejder til børneafdeling på observationshjem
Opslået: 13. juni Ansøgningsfrist: 20. juni. 2024

Brænder din socialfaglige flamme på lavt blus?

… så behøver du ikke at læse videre. Hvis du derimod motiveres af at skabe en afgørende forskel for anbragte børn, så læs endelig videre. På Bagsværd Observationshjem børneafdeling, Havestuen, arbejder vi med pædagogisk og psykologisk udredning af døgnanbragte børn i alderen 0-8 år. Børnenes baggrund er ofte meget forskellige, men generelt karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet og bekymring.Hos os får du mulighed for at blive en del af et højt engageret team, bestående af 9 kontaktpædagoger (Der er inddelt i 3 teams), 3 nattevagter og 1 afdelingsleder. Fundamentet for vores høje engagement, bygger på en høj grad af sammenhold og tillid, samt fortløbende faglig fornyelse og refleksion, blandt andet gennem uddannelse og tema-dage.

Et væsentligt element af vores pædagogiske udredning, er daglige relationelle observationer af samspillet mellem barnet og den voksne. Dette arbejde kræver, at man i høj grad evner at skabe en meningsfuld og nærværende kontakt for barnet. De faglige nøgleord i vores arbejde er særligt tilknytningsteori, mentalisering, neuroaffektivanalyse, MIM-P og APCI. Vi oplever ofte at have behov for at tilegne os særlig viden, i forhold til specifikke problemstillinger.

Vi afholder behandlingsmøde hver 14. dag sammen med vores behandlingsansvarlige psykolog, og vi har ekstern supervision hver 4. uge

Hvem er du?

  • Du er uddannet pædagog eller har anden relevant grunduddannelse.
  • Du har en høj mentaliserings- og refleksionsevne og du har let ved at ”svinge” med andre mennesker
  • Du er dygtig til at tilegne dig ny faglig viden og omsætte den i en daglig pædagogisk praksis
  • Du trives med en omskiftelig hverdag, der kræver stor fleksibilitet
  • Du har gode kommunikative evner, skriftligt som mundtligt
  • Du har kørekort.

 

Din nye arbejdsplads er beliggende i Bagsværd, med udsigt ud over Bagsværd sø. Aktuelt er vi ved at restaureret vores flotte gamle villa og få bygget en ny familieafdeling og vi bor derfor aktuelt i Glostrup. Vores nye hus står klar til indflytning i august måned i år. Bagsværd Observationshjem er en selvejende institution, der har eksisteret siden 1931. Vi er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK.

På Havestuen er vi personalemæssigt et team med en høj diversitet i forhold til alder, baggrund og erfaring. Vores høje diversitet er en stor ressource i forhold til at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads og rum til forskelligheder, samtidig med at
vi har et skarpt blik på hvilke områder det er vigtigt at vi er ens.

Stillingen er på 33 timer ugentlig og vagterne er fordelt mellem tidlige og sene vagter samt hver anden weekend.

Stillingen vil være til besættelse fra senest 1. august 2024. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 21. juni 2024.

Aflønning sker efter principper om ny løn.

Ved spørgsmål kan afdelingsleder Nicolai Georg Bartholdy kontaktes på telefon 20 43 55 95.
Ansøgning sendes til nicbar@bagsvaerd-obs.dk hurtigst muligt.