« Tilbage
Pædagog søges

HVIDBORG søger en pædagog til vores forebyggende og kompenserende tilbud Kimen.

Kimen søger en socialpædagog på 37 t./u. med ansættelse d. 1. august 2020, da en af vores pædagoger skal på pension.

Kimen er et forbyggende og kompenserende tilbud for 14 børnefamilier bosiddende i Hvidovre kommune.

Målgruppen er familier med børn mellem 5-12 år, der over længere tid er oplevet med en så alvorlig mistrivsel, at en anbringelse på sigt kan komme på tale. Børnenes forældre har problemstillinger, der i perioder præger børnenes liv negativt. Kimen er målrettet børn, der har behov for en kvalificeret og professionel socialpædagogisk støtte. De har samtidig behov for et frirum med nærvær, omsorg og stabil voksenkontakt, der kan medvirke til at sikre dem positiv udvikling. Metodisk går vi eklektisk til opgaven, da vi ved, at den vigtigste faktor for at lykkes med forandringsarbejde er samarbejdsrelationen.

I Kimen arbejder vi både med børnene når de kommer i vores hus 2 – 3 hverdage om ugen samt med hele familien, med udgangspunkt i pædagogisk praktisk støtte og via en helhedsorienteret familiebehandlingsindsats. Vi arbejder ligeledes med netværksinddragelse. Vi arbejder bl.a. med FIT, Marte Meo og dokumenteret indsats- og målsætninger i alle familier. Stillingen indebærer aftenarbejde to faste dage om ugen ml. kl. 13-21. Der kan forekomme lejlighedsvis aften- og weekendarbejde derud over.

Kimen hører under Børnecenter Hvidborg, som er ejet af LIVSVÆRK, og som har driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune. Børnecenter Hvidborg består af fem tilbud: Døgnbehandlingstilbuddet Kilden, Skolen på Hvidborg, opholdsstedet Det hvide Hus, det forebyggende børne- familietilbud Kimen og Samværshuset. Børnecenter Hvidborg arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret, miljøterapeutisk tænkning med inddragelse af udviklingspsykologien og den psykodynamiske tænkning. Vi bruger FIT og dokumenterer indsatser og målsætninger i vores arbejde

Til Kimen er tilknyttet 1 daglig leder, 8 faste medarbejdere, ½ lærerstilling samt køkken/rengøring.

Vi forventer at du:

 • Har erfaring med socialt udsatte børn/familier og gerne med familiebehandling.
 • Besidder evnen til at indgå autentisk og fordomsfrit i arbejdet.
 • Kan bevare ro og overblik i en meget kompleks praksis og kan arbejde målfokuseret.
 • Har lyst til at arbejde tværfagligt og team-orienteret, if.t. at skabe holdbare løsninger og resultater.
 • Er afklaret omkring at stillingen kræver, at du både er en udpræget holdspiller, samtidig med at du skal kunne arbejde meget selvstændigt.
 • Er et empatisk og nysgerrigt menneske som er velfunderet teoretisk og praktisk.

 

Vi tilbyder:

 • En spændende og dynamisk arbejdsplads med udpræget mulighed for indflydelse på eget arbejde.
 • Et miljø hvor faglig sparring og feedback fylder naturligt i hverdagen.
 • Et engageret team som er blandet både mht. køn, alder og faglig baggrund.
 • Fast ekstern supervision og deltagelse i interne og eksterne uddannelses- og udviklingsforløb.
 • En udviklingsorienteret og kreativ arbejdsplads med en anerkendende tilgang til alle mennesker.
 • Et tæt og engageret tværfagligt samarbejde med Hvidovre Kommunes Familierådgivning.

 

HVIDBORG er ejet af landsforeningen LIVSVÆRK, og har driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune.

Yderligere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder Rikke Norlin på 9189 1652 eller forstander Mikala Frølich på 2843 5974

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske i overensstemmelse med de gældende regler og overenskomst mellem SL og KL. Forventet lønniveau bedes venligst angivet i ansøgningen.

Ansøgningen skal være Hvidborg i hænde senest mandag den 8. juni 2020 kl. 10.00

Samtaler afvikles tirsdag den 16. juni 2020 mellem kl. 8.00 – 16.00

Flere oplysninger kan findes på Hvidborgs hjemmeside www.hvidborg.dk

Hvis du ikke har hørt fra Hvidborg inden den 23. juni 2020 er stillingen besat til anden side.