« Tilbage
Pædagog søges

Thorshøjgård er et selvejende Bo- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov. Vi er ca. 40 unge og 45 ansatte med et godt arbejdsklima med veluddannede og højt motiverede medarbejdere. Thorshøjgård består af 2 døgnafdelinger, afd. Boligerne, et nyere oprettet Bofællesskab som er beliggende i Taastrup, afdeling for Uddannelse og Beskæftigelse med Skoletilbud, STU, beskæftigelsestilbud, samt et klubtilbud. Thorshøjgård er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK.

Stillingen er på 37 timer ugentligt med fast tilknytning i afd. Boligerne, hvor også Bofællesskabet i Taastrup er tilhørende. Arbejdstiden er placeret i dag- og aftentimerne imellem kl. 11.00 – 21.00 også i weekender. Du vil have 1 weekendvagt pr. måned i et fast 4 ugers skema. Der vil være udkørende opgaver i forbindelse med støtteopgaver hjemme hos de unge.

Afd. Boligerne består af 4 parcelhuse, som hvert er indrettet som lejligheder til 2 til 3 unge, med plads til i alt 9 unge, samt Bofællesskabet som er en villa i Taastrup, hvor der er plads til 4 indskrevne unge.

I Bofællesskabet er målgruppen lidt bedre fungerende i form af større selvstændighed, og med sigte om egen bolig indenfor en kortere tidsmæssigt afgrænset periode.

Målgruppen er ml. 18 og 30 år, og pt. er aldersgruppen imellem 18 og 25 år. De unge kan være udfordret mentalt, have en udviklingsforstyrrelse, have psykiske udfordringer enkelte af psykiatrisk karakter. Miljøet i Boligerne er et rart og roligt miljø, hvor der er plads til den enkelte unge, og hvor der aktuelt tages hensyn til trivsel, psykisk overskud og formåen. I Boligerne vægter vi fællesskabet, og har øje for hvor de sociale kompetencer særligt skal understøttes. Vi laver fælles arrangementer, hvor de unge selv melder til og fra, ligesom vi har blik for at støtte de unge til selv at tage initiativer til fællesskabet.

Arbejdet i Boligerne, herunder Bofællesskabet, består i at yde den nødvendige hjælp og støtte, tilpasset den enkelte unge via opstillede målsætninger. Dette udføres i en planlagt, og for den unge, velkendt struktur. Ungegruppen begge steder har brug for daglig opfølgning og støtte ift. daglig livsførelse omkring indkøb, madlavning, lettere rengøringsopgaver, budgetopgaver, støtte i kontakten til offentlige instanser, samt andet relevant. Det er vigtigt, at du i disse opgaver, både selvstændigt og med øvrige team kan samarbejde i arbejdet omkring strukturen, da det ofte vil være bærende for den struktur den unge er udfordret omkring.

Arbejdet med de unge tager udgangspunkt i Recovery som faglig tilgang. Dette bevirker, at vi i dagligdagen støtter den unge i at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, defineret af den unge selv. Recovery orienterer sig i en tænkning i bevægelse – i en opfattelse bort fra sygdom og symptomer – men i en retning af sundhed, styrker og velbefindende – en ressourceorienteret tilgang. Den unge støttes i at opdage hvem han eller hun selv er – aktørbevidshed, ligesom tilgangen bevæger sig væk fra ekspert/klientrollen mod en partnerskabsorienteret relation – på fælles opdagelsesrejse.

Det er vigtigt for os, at vores kommende medarbejder kan se og genkende sig i ovenstående tænkning, og ser det meningsfulde i at møde de unge i denne tilgang.

Thorshøjgård dokumenterer dagligt i Dagbogsprogrammet herunder udviklingsprofilen, som der arbejdes struktureret med.

Som medarbejder vil du blive en del af et mindre team. Vi arbejder sammen ud fra en mentaliserende tilgang, og det er i denne baggrund vi møder de unge, med et åbent og nysgerrigt sind, og ønsker samme mindset af vores kommende medarbejder.

Du vil som medarbejder have mulighed for daglig sparring, ligesom du vil blive en del af den supervision gruppen modtager. Du skal være fagligt dygtig, og have lyst til at udforske de udviklingsmuligheder der ligger for gruppens unge. Du skal kunne orientere dig, og navigere i de mål du sammen med den unge opstiller, ud fra den handleplan den unge indskrives med. Sammen med den øvrige personalegruppe arbejder vi løbende med målene, ligesom vi i teamet evaluerer dem hver 6. uge. Vi har et godt og tæt samarbejde med de kommuner den unge indskrives fra, og med et gensidigt ønske om at den unge udvikler sig bedst muligt, ud fra den unges ressourcer, udviklingsniveau og kompetencer.

 

I Boligerne tilbydes:

  • En spændende hverdag, idet opgaverne fra ung til ung er forskellige og udviklingsniveauet individuelt.
  • En alsidig hverdag som vil bestå i at yde hjælp og støtte til de unge i form af opgaver omkring botræning, støtte og vejledning omkring indkøb, kost og ernæring, motionsvaner, hjælp til styring af økonomi og budgetlægning. Støtten tilpasses det udviklingsniveau den enkelte unge befinder sig på og derfor vil opgaverne her variere.
  • En engageret personalegruppe, som vægter samarbejde og det faglige niveau højt. En hverdag, hvor sparring og udveksling er en vigtig del, med henblik på fortsat at udvikle det faglige niveau.
  • Et godt arbejdsmiljø og stor mulighed for faglig udvikling.
  • En samlet arbejdsplads på Thorshøjgård med mange kollegaer, andre faggrupper og afdelinger.

Vi ønsker en medarbejder som:

* Føler ansvar i opgaverne omkring den unge og ser det naturligt at reflektere over egen

praksis og tilgang.

* Er naturligt nysgerrig og i en åben tilgang ser den unge som ligeværdig medspiller og

hovedperson i eget liv.

 * Er stærk i mundtlig og skriftlig dokumentation, og ser dokumentation som en vigtig og

naturlig del af arbejdet.

* Ser den enkelte unge med de udviklingsmuligheder og potentialer der

ligger, samt kan opstille tiltag, og se nye veje til udvikling, når den unge udfordres

*  Kan motivere for udvikling

*  Ønsker at arbejde med en Recovery- og Mentaliseringsbaseret tilgang

*  Er dygtig til at arbejde med relationer og skabe tillid

  • Tager ansvar for fælles besluttede aftaler og tiltag.
  • Kørekort er et krav.

Stillingen er med tiltrædelse pr. 1.3.2021, løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Stillingen kan kun søges via ” Søg jobbet online” nedenfor.

Ansøgningsfrist d. 19.01.2021 klokken 12:00

Ansættelsessamtaler afholdes fredag d. 22.1.2021.

Hvis du ønsker yderligere information, kan du læse mere på: www.thorshoejgaard.dk eller finde os på Facebook. Har du uddybende spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Anne Sigurd på tlf. 30702893.