« Tilbage
Pædagog – 32 timer

Pædagog – 32 timer til Bagsværd Observationshjem

Stillingen er på 32 timer pr. uge fordelt på dag-, aften- og en halv weekend hver anden weekend, samt helligdage.

 

Hvem er vi?

Bagsværd Observationshjem er en selvejende døgninstitution med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune og en del af foreningen Livsværk.
Bagsværd Observationshjem består af to afdelinger – Havestuen og Familieafdelingen. Havestuen er en afdeling for anbragte børn i aldersgruppen 0-8 år med henblik på pædagogisk udredning. Vi modtager også børn akut. Da Bagsværd Observationshjem er under renovering, er Havestuen for tiden genhuset i Mørkhøj, Mørkhøjvej 155, 2730 Herlev, i nogle nyistandsatte og indrettede lokaler.

Familieafdelingen er en afdeling for forældre og børn med henblik på støtte og vejledning af forældre. Som udgangspunkt er der 16 pladser i alt. Antallet af børn og familier kan variere, hvorfor vi arbejder ud fra en fleksibel model, hvor de fysiske rammer og medarbejdere skifter funktion, afhængig af opgaven, men pt. er stillingen ledig på Havestuen.

Organisatorisk opbygning

Havestuen består af otte medarbejdere samt tre faste nattevagter. Familieafdelingen består af fem medarbejder. Vi har et tværfagligt samarbejde med socialrådgiver og behandlingsansvarlig psykolog. Ledelsen består af en forstander, en afdelingsleder/stedfortræder på Familieafdelingen og en afdelingsleder på Havestuen. Der afholdes afdelings- og behandlingsmøder hver 14. dag. Derudover afholdes supervision, samt løbende temadage og efteruddannelse.

Pædagogisk tilgang og metode

Som pædagog på Havestuen får du et primæransvar som kontaktpædagog for to-tre børn i et makkerskab. Der arbejdes ud fra kommunens handleplan og udviklingsmål, der udarbejdes på behandlingsmøder. Der er en høj grad af skriftlighed i arbejdet, både i forhold til daglige observationer, samt udarbejdelse af statusrapporter.

Tryghedscirklen også kaldet The Circle of Security – Parenting (COS-P) er en behandlingsmetode, der har til formål at fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson. COS-P er et metodisk fundament for begge afdelinger. På Havestuen bruges metoden overvejende som et analytisk redskab i forhold til børnenes tilknytningsstrategier, samt en fælles forståelsesramme.

Vi arbejder ud fra en ramme, hvor vi skaber mest mulig tryghed, nærvær og genkendelighed med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Vi navigerer i en forståelsesramme af, at børnene kan være omsorgsvigtede og traumatiserede. Dette betyder, at de har et markant behov for at opleve sikkerhed i form af strukturel forudsigelighed og omsorgsfulde voksne, der har blik for det enkelte barns behov.

Hvem er du?

• Du er en fagligt og metodisk velfunderet pædagog med viden om udviklingspsykologi og gerne også tilknytningsteori.
• Du har gerne døgninstitutionserfaring og erfaring med at arbejde med børn og familier med psykosociale problemstillinger.
• Du er god til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt, og kan arbejde systematisk.
• Du er åben, reflekterende og møder andre mennesker respektfuldt og anerkendende.
• Du trives med en hverdag, der til tider kan være travl og byde på akutte opgaver, der kræver fleksible løsninger
• Du har kørekort til personbil

Stillingen er til besættelse snarest og senest 1. oktober 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

For yderligere information er du velkommen til at kontakte afdelingsleder på Havestuen Nicolai Georg Bartholdy, telefon 44 98 02 36, eller forstander Mette Ove, telefon 61 30 63 71.

Frist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest 19. august 2022.

Der afholdes ansættelsessamtaler 25. august 2022.