« Tilbage
Økonomichef søges

Vil du være en del af en organisation, der sætter udsatte børn og unge i centrum?

 

LIVSVÆRKS formål er at give social støtte til mennesker i udsatte positioner gennem fagligt højt kvalificerede tilbud. Landsforeningen LIVSVÆRK har gennem 120 år drevet tilbud til mennesker i udsatte positioner, og det vil organisationen blive ved med at fokusere på. LIVSVÆRK vil være på forkant med udvikling af tilbud, der kan sikre de bedst mulige vilkår og skabe øgede muligheder for sårbare og udsatte børn, unge, voksne og familier.

I den fremadrettede strategi indgår vækst som et af de parametre, der bl.a. skal medvirke til at fremtidssikre foreningens tilbud ved at være på forkant med udvikling af indsatser, der har en positiv effekt for børn, unge, voksne og familier, der lever i udsatte positioner. LIVSVÆRK retter særlig opmærksomhed på løbende udvikling af foreningens eksisterende indsatser. Formålet er at understøtte foreningens institutioner i en kompleks verden samt forbedre foreningens samlede tilbud, og at foreningens institutioner udvikler sig og tilknytter nye indsatser i forlængelse af eksisterende tilbud.

Landsforeningen LIVSVÆRK er godkendt VISO-leverandør under Socialstyrelsen, og er en del af civilsamfundet, juridisk uafhængig af stat, region og kommuner.

Landsforeningens centrale økonomifunktion på Frederiksberg er en servicefunktion, der har til opgave at facilitere regnskabs- og lønadministrationen for foreningens 20 institutioner, der hver har selvstændigt regnskab. Hertil kommer ca. 14 ’servicekunder’, som LIVSVÆRK administrerer løn og regnskab for. Det samlede aktivitetsniveau (omsætning) i organisationen er over 500 mio. kr. årligt. Økonomifunktionens lønteam varetager lønadministration for 1500 lønmodtagere fordelt på egne institutioner og servicekunder.

Økonomifunktionen skal sikre, at de basale regnskabsprocedurer er på plads i den daglige drift, og at der månedligt kan fremvises retvisende og troværdige regnskaber for hver enkelt institution.

LIVSVÆRK anvender i dag MS Dynamics NAV 2015 som økonomisystem og har implementeret et flow-system til håndtering af bilagsgodkendelser, betalinger mv. i de enkelte institutioner. Lønadministration foretages i LessorLøn, og Lessor-Workforce anvendes af institutionerne til indberetning af løndata. Lønteamet i LIVSVÆRK er på 4 medarbejdere. Inden for det kommende års tid skal der foretages en opkvalificering af digitale løsninger, herunder det nuværende ERP-system, til støtte for den daglige drift, der omfatter både institutioner under LIVSVÆRK og kunder i LIVSVÆRK-Fonden.

Økonomifunktionen skal sikre en rettidig leverance af materiale (regnskab og budgetkontrol) til lokalbestyrelsesmøder i de enkelte institutioner. Økonomichefen deltager på bestyrelsesmøderne i de foreningsejede institutioner. Der skal til hovedbestyrelsesmøder og fondsbestyrelsesmøder løbende forberedes materiale vedrørende økonomi. Månedlig status på LIVSVÆRK-fondens aktiviteter udsendes til fondens bestyrelse sammen med budgetoverblik. På kvartalsbasis udarbejdes information til Forstander niveau og bestyrelsesformænd.

Landsforeningen har flere løbende byggeprojekter, som behandles på foreningens ejendomsudvalgsmøder. Økonomichefen deltager på de kvartalsvise møder i ejendomsudvalget og afrapporterer om økonomien i de enkelte projekter.

Et godt arbejdsmiljø og god trivsel prioriteres meget højt, og omgangstonen er uformel og direkte. Det er vigtigt for ledelsen, at der er en god stemning på arbejdspladsen, da det giver engagerede medarbejdere og glade institutioner, som er sat i verden for at hjælpe mennesker i udsatte positioner.

 

Som Økonomichef 

får du reference til Landsforeningens Generalsekretær. Som leder af økonomifunktionen skal du udvise god personaleledelse gennem synlighed, gennemsigtighed og kommunikation i forhold til opgaveleverancerne. Du skal sikre, at dine medarbejdere får den nødvendige faglige sparring og støtte, og at opkvalificering af medarbejderne sker i forhold til kravene i den enkelte jobfunktion. Dine ansvarsområder:

 • Ledelse af økonomifunktionen, herunder 10 medarbejdere på hovedkontoret
 • Økonomisk styring, herunder ledelsesrapportering og budgetkontrol
 • Rådgivende og udførende i forhold til økonomiske perspektiver i strategiplanen
 • Forberedelse af materiale til hovedbestyrelsesmøder og fondsbestyrelsesmøder
 • Økonomisk rådgiver for ledelsen i de enkelte institutioner
 • Medvirke til at skabe økonomisk transparens omkring foreningens arbejde, til gavn for institutionerne, kommuner og det politiske niveau
 • Ansvarlig for at drive budgetprocessen i samspil med institutionerne
 • Identificere nye forretningsmuligheder i samspil med ledelse og medarbejdere
 • Aktivt deltage i Pulje- og fondsansøgninger til støtte for foreningens strategi
 • Medvirke til at øge digitaliseringen af administrative processer i organisationen
 • Aktivt deltage i og facilitere ejendomsudvalget med relevante økonomiske data
 • Medvirke til at sikre økonomisk overblik i forbindelse med projektstyring

Du skal desuden understøtte samarbejdet internt på  hovedkontoret, herunder samarbejde med HR og juridisk afdeling ift. lønhåndtering og forretningsføreraftaler for LIVSVÆRK-Fonden. Læs mere om Landsforeningen her

Stillingen søges via dette link: