« Tilbage
Lønbogholder søges

Lønbogholder søges til Landsforeningen LIVSVÆRK på Frederiksberg

Landsforeningen LIVSVÆRK søger en Lessor lønbogholder m/Navision erfaring. LIVSVÆRK har igennem mere end 120 år ydet social støtte til mennesker i udsatte positioner gennem fagligt højt kvalificerede institutioner og tilbud.

LIVSVÆRKs hovedkontor varetager administrative opgaver herunder bl.a. løn- og regnskab for 45 sociale institutioner og tilbud i hele Danmark hvilket indebærer at der hver måned skal køres løn for næsten 1.500 medarbejdere. For at styrke vores lønteam yderligere, søger vi en erfaren lønbogholder, som vil blive en del af en afdeling på 3 medarbejdere.

 

Arbejdsopgaver

Du får selvstændigt ansvar for konkrete institutioner, hvor arbejdsopgaverne er alsidige med fokus på hele processen omkring lønadministration, dvs. fra løninput til lønafstemning. Arbejdsopgaverne er blandt andet skriftlig og mundtlig kommunikation, forberedelse af filer til digital indlæsning, indlæsning og kontrol samt udarbejdelse af outputfiler og finansfiler til godkendelse i de institutioner, du har ansvaret for. I opgaveløsningen arbejder du tæt sammen med HR-afdelingen.

Du skal derudover foretage lønafstemninger til både finansbogholderi og e-indkomst, håndtere barsels- og sygerefusioner samt rådgive institutionsledelsen om lønmæssige forhold.

Nogle dage vil være travle og lange, mens andre er mere rolige og med tid til refleksion, optimering og forberedelse; en fleksibel arbejdsuge/-måned må derfor påregnes. Til gengæld prioriteres et godt arbejdsmiljø og trivsel højt, og omgangstonen er uformel og direkte. Det er således vigtigt for ledelsen, at der er en god stemning på arbejdspladsen, da det betyder engagerede medarbejdere og glade institutioner, som er sat i verden for at hjælpe mennesker i udsatte positioner.

Dine kvalifikationer

Du har minimum 5 års erfaring med eget ansvar for lønadministration og -regnskab i flere samtidige virksomheder eller institutioner, og meget gerne med erfaring i netop LESSOR, LESSOR Workforce, Navision og med offentlige overenskomster. Du skal være en god kommunikator i dansk, både mundtligt og skriftligt. Har du erfaring med digitale og automatiserede processer og apps/portaler til brug for medarbejders egne indtastninger af løndata, er det et plus i forhold til fremtidig procesoptimering.

Vi forventer, at du er;

  • ansvarsfuld, målrettet og ambitiøs på både egne, kollegaers, institutionernes og foreningens vegne
  • ærekær omkring dit arbejde hvor kvalitet i vores leverancer til institutionerne er i højsædet
  • social og nærværende i forholdet til både kollegaer og institutioner
  • i besiddelse af en god portion sund skepsis
  • udadvendt, tillidsvækkende samt god til at kommunikere

Vi tilbyder dig ansættelse i

  • en spændende organisation, som møder mennesker der, hvor de er i livet
  • en forening, som er sat i verden for at sikre de bedste vilkår for udsatte børn og unge i Danmark
  • LIVSVÆRK, som driver dag- og døgninstitutioner, sætter nye projekter i gang og tager del i samfundsdebatten
  • et uformelt, sjovt og inspirerende miljø med gode kollegaer og med
  • en organisation hvor konstruktivt og godt samarbejde med LIVSVÆRKs institutioner er i højsædet

 

Desuden tilbyder vi gode løn- og ansættelsesforhold, herunder lønpakke samt faglige og sociale aktiviteter samt et konstruktivt og godt samarbejde med LIVSVÆRKs institutioner.

Startdato

Hurtigst muligt, hvorfor vi løbende vil holde ZOOM samtaler

Arbejdstid

Fuldtids dvs. 37 timer om ugen inklusiv frokost – fleksibel arbejdstid

Spørgsmål og ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Interim Økonomichef Claus Gram Madsen på mail cgm@livsvaerk.org eller telefon 9215 8824.

Ansøgningsmateriale sendes elektronisk til mie@lisbergmanagement.com med ”Lønbogholder LIVSVÆRK” i emnefeltet.

 

Når du sender din ansøgning, giver du samtykke til, at den videresendes til ansættelsesudvalgets medlemmer, som er forpligtet til at behandle den fortroligt. Du giver også samtykke til, at vi behandler de personlige oplysninger, du har anført inkl. eventuelt billede.

Vi behandler, som sagt, ansøgningerne løbende, så send materiale så hurtigt som muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig.