« Tilbage
Leder til den selvejende vuggestue Chr. X
Opslået: 1. september Ansøgningsfrist: 30. september

Vi søger en engageret og udviklingsorienteret leder til den selvejende vuggestue Chr. X.

Centralt i Lyngby ligger et fantastisk gammelt hus, der gennem mange år har huset byens mindste børn. Siden 1988 har det været en selvejende vuggestue, som har dannet rammerne for 44-48 børns hverdag hjulpet godt på vej af 12 dedikerede medarbejdere.

Nu har vores leder valgt at stoppe, og vi mangler en, der vil tage styringen af denne skønne flok. Stillingen er til besættelse pr. 1.12.2022 eller før, hvis muligt.

Vuggestuen Chr. X er lige nu i en spændende proces omkring mulig udvidelse og ombygning af institutionen med henblik på at omlægge fra den nuværende vuggestue til et større børnehus, som både kan rumme vuggestue- og børnehavegrupper. Vi søger derfor en leder, som er udviklingsorienteret og kan stå i spidsen for at sikre den pædagogiske linje og hverdag i et muligt stort byggeprojekt.

Vuggestuen Chr. X er selvejende med tilknytning til Foreningen LIVSVÆRK og har egen bestyrelse. Bestyrelsen består af tre forældrerepræsentanter, to medlemmer udpeget af LIVSVÆRK, en medarbejderrepræsentant, souschefen og selvfølgelig den daglige leder.

Lidt om vores institution:

 • Vi har 44-48 børn fordelt på fire aldersintegrede stuer
 • Vi har en stabil, erfaren og engageret medarbejdergruppe
 • Vi har en lang historie og mange traditioner – både for forældre, nye og gamle børn
 • Vi prioriterer forældre- og bestyrelsessamarbejdet højt
 • Vi er et hus, der rummer spændende muligheder og udfordringer

Vi søger en leder:

 • Der har en pædagogisk uddannelse og gerne flere års ledererfaring
 • Der ønsker at være synlig og tilgængelig for både forældre, medarbejder og forvaltning
 • Der vil indgå i et synligt ledelsesteam med uddelegering af ansvar og opgaver samt vise tillid
 • Der er fagligt inspirerende, motiverende, målrettet, vedholdende og tålmodig
 • Der prioriterer både de formelle og uformelle forældrefora, der eksisterer i vuggestuen
 • Der vægter børns og medarbejderes trivsel
 • Der er lydhør over for nye ideer
 • Der kan se vores hus som en helhed
 • Der er fleksibel, loyal og med en god portion humor
 • Der har indsigt i og flair for administrativt arbejde og kendskab til IT

Som leder bliver du en del af det faglige og sociale netværk i LIVSVÆRK – en forening med mange forskelligartede tilbud. Du vil indgå i et tæt samarbejde med lokalbestyrelsen og LIVSVÆRK i forhold til generel udvikling af administrative, organisatoriske og pædagogisk/behandlingsmæssige indsatsområder i foreningen. Landsforeningen LIVSVÆRK er medansvarlig for HR, lønudbetaling, bogføring, ledelsesmæssig rådgivning og bistår med bestyrelsesarbejdet.

Derudover bliver du den del af det selvejende netværk i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor alle de selvejende institutioners leder mødes én gang ugentligt til faglig sparring, pædagogisk planlægning og strategi.

Læs mere om LIVSVÆRK her på siden og om vuggestuen på Vuggestuen Chr. X | Dagtilbud (ltk.dk) >

Løn- og ansættelsesvilkår:

Aflønning finder sted svarende til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lignende stillinger i kommuner og med udgangspunkt i løntrin 41 + pension. Derudover vil der være forhandling af tillæg alt efter funktioner, erfaringer og kvalifikationer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret leder Pernille Rilau (tlf.: 5163 1124) eller generalsekretær i LIVSVÆRK Ebbe W. Lorenzen (tlf.: 2464 0568).

Ansøgningsprocedure:

Ansøgningsfrist: fredag den 30. september 2022 kl. 10.00.

Send din ansøgning til job@livsvaerk.org mærket ”Leder Chr. X”.

1. ansættelsessamtale afholdes den 6. oktober 2022, og 2. samtale den 12. oktober 2022.

Samtalerne afholdes i Lyngby.

Når du sender din ansøgning, cv og evt. anden relevant dokumentation til job@livsvaerk.org, giver du samtykke til, at den videresendes til ansættelsesudvalgets medlemmer, som er forpligtet til at behandle den fortroligt. Du giver også samtykke til, at vi behandler de personlige oplysninger, du har anført inkl. eventuelt billede.

Kontaktperson
Ebbe Wendt Lorenzen
ewz@livsvaerk.org
+45 24 64 05 68 +45 38 38 10 33
LinkedIn
Generalsekretær