« Tilbage
Lærer og skole/dagbehandlingspædagog

Er du interesseret i forandringsprocesser, nytænkning, en sprudlende hverdag med masser af plads til visioner, en dejlig børnegruppe og kompetente kollegaer, så er du måske vores nye medarbejder.
Skolen på Hvidborg er en behandlingsskole for 20 børn.

Målgruppen er børn i alderen 5 – 14 år. Børnene har Socio-emotionelle vanskeligheder og lignende der har behov for behandling i en skolekontekst. Grundtanken er at børnene skal være i behandling for en periode og herefter udsluses til et mindre indgribende tilbud.

Pædagogstillingen og lærerstillingen er på fuldtid 37 timer med virkning fra 1. august 2020.

I Skolen på Hvidborg arbejdes der i 3 aldersopdelte klasser med 6-7 børn i hver. Til skolen er tilknyttet 6 lærer, 6 skolepædagoger og en daglig afdelingsleder. Hvert klasseteam består 2 lærer og 2 pædagoger. Yderligere er der socialrådgiver, familiebehandler og psykolog tilknyttet. Der arbejdes tæt sammen med døgnbehandlingsafdelingen i forhold til de anbragte børn.

Skolen på Hvidborg hører under Børnecenter Hvidborg, som er ejet af LIVSVÆRK, og som har driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune. Børnecenter Hvidborg består af fem tilbud: Døgnbehandlingstilbuddet Kilden, Skolen på Hvidborg, opholdsstedet Det hvide Hus, det forebyggende børne- familietilbud Kilden og Samværshuset.

Børnecenter Hvidborg arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret, miljøterapeutisk tænkning med inddragelse af udviklingspsykologien og den psykodynamiske tænkning. Vi bruger FIT og dokumenterer indsatser og målsætninger i vores arbejde.

Arbejdstiden er primært i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 7.30 – 16.00, med 3 længere ture om året og ca. 8 aftenarrangementer. Der er ikke fast tilstedeværelsestid, men en forventning om at opgaverne løses i fællesskab. Du skal være indstillet på at deltage i uddannelse, møder, supervision og institutionens udviklingsarbejde. Læreren skal regne med at undervise 25 lektioner om ugen.

 

Til begge stillinger forventer vi at du har erfaring fra området og:

  • Besidder evnen til tydeligt og autentisk at indgå i behandlingsarbejdet med behandlingskrævende børn
  • Har personlig robusthed, stort overblik, ansvarsfuldhed, engagement og kan arbejde målrettet
  • Kompetent i skriftlig formidling v. bl.a. dagbogsskrivning og elevplaner/årsplaner
  • Er en nysgerrig medarbejder med humør, empati og energi
  • Gerne kendskab til miljøterapi og/eller udviklingspsykologi
  • Er fagligt kreativ i tænkning og opgaveløsning

 

Vi tilbyder

  • En spændende og dynamisk arbejdsplads med mulighed for personlig og faglig udvikling
  • En engageret medarbejdergruppe
  • En arbejdsplads med særlig tilrettelagte sekundære opgaver i form af supervision, ugentlige indsats- og målmøder, personalemøder og deltagelse i interne uddannelses- og udviklingsforløb
  • Indflydelse på eget arbejde og stor grad af selvstændighed

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved forstander Mikala Frølich 2843 5974 eller afdelingsleder Jonas Overgaard på 2539 6366.

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske i overensstemmelse med de gældende regler og overenskomst mellem SL og KL. Forventet lønniveau bedes venligst angivet i ansøgningen.

Ansøgningen skal være Børnecenter Hvidborg i hænde senest mandag den 8. juni 2020 kl.12.00.

Samtaler afvikles onsdag den 17. juni 2020 mellem 8.00 – 16.00.

Flere oplysninger kan findes på vores hjemmeside www.hvidborg.dk.