« Tilbage
Kontaktpersoner søges
Ungdomscenteret Allégården søger 2 socialfagligt uddannede kollegaer med tiltrædelse 1.5.2021.

Ungdomscentret Allégården løser opgaver for udsatte børn, unge og familier. Dette dækker over:

 • Kontaktpersonsordning for børn, unge og familier jf. SEL §52 stk. 3 nr.6.
 • 8 hybelanbringelsespladser jf. lov om social service § 52.3.7 & 76.3.1.
 • 9 eksterne lejligheder med mulighed for anbringelse af unge jf. lov om social service § 52.3.7 & 76.3.1.
 • Koordinatorfunktion for unge idømt ungdomssanktion jf. straffelovens §74a, 8.

Ungdomscentret Allégården har i 2019 og 2020 gennemgået en større omlægningsproces, hvor vi i tæt samarbejde med familieafdelingen i Frederiksberg Kommune har omlagt og omorganiseret Ungdomscentret Allégården. Denne proces er fortsat aktuel og det forventes, at vi gennem 2021 fortsat udvikler vores samlede tilbudsvifte. Omdrejningspunktet for tilrettelæggelse af indsatserne vil være fleksibilitet i tilbuddet og i tilrettelæggelse af indsatsen, hvor nye initiativer tager udgangspunkt i ungegruppens aktuelle behov for udviklingsstøtte. Der er særligt fokus på hverdagslivet, socialisering og tilknytning til skole og uddannelse.
Indsatserne vil spænde fra ambulante støttende tilbud til de unge og deres familier, enten i eget hjem eller ved fremmøde på institutionen, til tilbud rettet mod grupper af unge, herunder kursus/gruppe forløb og netværksgrupper.
Vi står primært på et systemisk og mentaliserende forståelsesgrundlag og arbejder ud fra en multiteoretisk tanke om, at mennesket kommer først og vi gør det, der virker. Opgaverne er mange og af vekslende omfang.
På ungdomscentret Allégården er det vigtigt for os at være til rådighed, der hvor vores børn, unge og familier, har brug for os. Derfor implementerer i pr.1.4.2021 rådighedsdækning og weekend dækning.

Vi forventer:

 • At du har en socialfaglig grunduddannelse ex. pædagog, socialrådgiver eller lign.
 • At du har viden om systemisk og mentaliserende teori og praksis.
 • At du har erfaringer med at arbejde med unge i udsatte positioner og deres familier.
 • Er i besiddelse af åbenhed og evne til at reflektere over egen praksis, og bruger dette til udvikling af egen og kollegaers faglighed og praksis.
 • Har gode itkundskaber.
 • Er dygtig til dokumentation, herunder udarbejdelse af målsætninger, opfølgning og evaluering, samt anser det at dokumentere, som et arbejdsredskab, der er med til at kvalificere indsatsen.
 • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og løse opgaver egenhændigt.
 • Du er indstillet på at deltage i uddannelse, kompetenceudvikling og deltagelse i forskningsprojekter.

Det vil en være en fordel at have viden og/eller erfaring med at arbejde med børn, unge og familier af anden etnisk herkomst.

Dine opgaver kan bl.a. være:

 • Kontaktpersonsopgaver for børn, unge og deres familier.
 • Skabe en indholdsrig og tillidsfuld relation til den unge.
 • Arbejde oplevelsesorienteret og erfaringsskabende.
 • Have udviklende samtaler og fysisk aktivitet i samværet.
 • At skabe muligheder og være aktivt støttende ift. skolegang, fritid og venner.
 • Planlægge og udføre pædagogiske forløb.
 • Dokumentation, herunder dag til dag notater, statusskrivelser mm.

Som ansat på Ungdomscentret Allégården, får du fagligt udfordrende og afvekslende opgaver, stor fleksibilitet i arbejdslivet, gode muligheder for kurser og supervision. Vi har høje forventninger til dig og hinanden, der er højt til loftet og let til grin. Du bliver en del af en arbejdsplads, med stort fokus på udvikling af det gode arbejdsmiljø.

Stillingen er normeret til 37 timer. Arbejdstiden er primært selvtilrettelæggende med udgangspunkt i det enkelte barn, unges eller families behov, forventet i tidsrummet 07.00 – 21.00. Desuden vil der være ca. 1 rådighedsvagt hver anden uge, samt weekend arbejde hver 6-7 uge. I ferie perioder vil det være oftere, da vi ikke har vikar dækning.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte:
Forstander Christian Alvang Jespersen på telefon 51 96 15 27 eller stedfortræder Louise Sørensen på telefon 54 55 48 78

Ansøgningsfrist d. 21.3.2021 klokken 24.00. Samtaler forventes afholdt d. 25. marts 2021
Vi forbeholder os retten til at indkalde til en 2. samtale hvis det skønnes relevant.
Ved ansættelse indhentes straffeattest, børneattest og referencer fra tidligere ansættelser.

Stillingen kan søges via linket her.