« Tilbage
Juridisk konsulent søges

Landsforeningen LIVSVÆRK søger juridisk konsulent med interesse for HR og ansættelsesret

HR og juridisk afdeling søger en medarbejder, der kan bistå HR-chefen med administrative opgaver og servicering af foreningens institutioner og hovedkontor.

Jobbet

I HR og juridisk afdeling løser vi opgaver inden for ansættelsesret, GDPR, forvaltningsret, offentligret, serviceloven og kontraktsret. Samtidig udarbejder vi høringssvar til Folketinget inden for det socialretlige område.

Jobbet vil primært bestå af udarbejdelse af ansættelseskontrakter og rådgivning i forbindelse med løn- og overenskomstindplacering for ca. 900 medarbejdere på vores institutioner. Du skal gerne stå i spidsen for intern database og statistik samt udarbejdelse af resume af relevant retspraksis og opslag på HR-portalen. Derudover vil du bistå med besvarelse af spørgsmål inden for ansættelsesret generelt samt løsning af opgaver inden for de øvrige områder i afdelingen. Det vil derfor være en klar fordel, såfremt du har erfaring indenfor nogle af de disse områder. Du refererer til HR-chefen i dit daglige arbejde, som også har personaleansvaret.

Dine arbejdsopgaver

 • Administrative opgaver i forhold til personaleadministration
 • Udarbejdelse af interne procesbeskrivelser og sagsgange
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter, journalisering og opfølgning
 • Fortolkning af overenskomster med relevans for vores område
 • Opfølgning og besvarelse på henvendelser fra institutionerne
 • Håndtering og indsamling af større datamængder
 • Udarbejdelse af statistik
 • Indgå i udvikling af administrative og digitale processer
 • Understøtte HR-chefen generelt i løsning af opgaver både internt og eksternt
 • Administrere indhold på vores HR-portal
 • Udarbejdelse af notater og vejledninger
 • Håndtering af personalesager og forhandling med faglige organisationer

Vores forventninger til dig er, at du

 • er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • er god til at samarbejde på tværs af faggrupper og kan arbejde selvstændigt
 • er stabil og ansvarsfuld
 • er solid i skriftlig og mundtlig kommunikation
 • trives med forskelligartede opgaver – både rutineprægede og nye opgaver
 • er opsøgende på ny og relevant viden
 • kan formidle kompliceret lovstof
 • kan arbejde systematisk og bevare overblikket også i travle perioder
 • er initiativrig og kan komme med forslag til løsning af opgaver på en ny måde
 • er fortrolig med at arbejde i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne
 • har erfaring med eller lyst til at løse komplicerede personalesager, aktindsigtssager mv.

 

Vi kan tilbyde en spændende stilling med en bred kontaktflade, hvor du udover vores hovedkontor vil komme til at servicere vores forstandere og ledere i deres dagligdag samt bestyrelser. Du ansættes på foreningens hovedkontor med 25 medarbejdere, hvor HR-og juridisk afdeling består af 3 personer.

Ansættelsesvilkår og ansættelsessted

Stillingen er på 37 timer inklusive frokost med forventning om opstart 1. april 2022 eller snarest muligt. Ansættelsesstedet vil fortrinsvist være på Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg. Vi tilbyder gode personalevilkår, og der er mulighed for hjemmearbejde.

 

Du vil blive ansat svarende til overenskomsten for offentlige ansatte på akademikernes område.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 31. januar 2022 kl. 12.00. Din ansøgning, CV samt eventuelle bilag skal sendes til job@livsvaerk.org. Mærk mailen ”Juridisk konsulent”.
Der afholdes samtaler løbende indtil den rette kandidat er fundet.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR-chef Anja Kær Kold, 9215 8819, e-mail akk@livsvaerk.org eller souschef Helle Brandt, 2421 3568, e-mail hb@livsvaerk.org.

Når du sender din ansøgning til job@livsvaerk.org, giver du samtykke til, at den videresendes til ansættelsesudvalgets medlemmer, som er forpligtet til at behandle den fortroligt. Du giver også samtykke til, at vi behandler de personlige oplysninger, du har anført.