« Tilbage
Forstander søges

Vil du gøre en forskel for børn og unge indenfor autismeområdet?

 

Landsforeningen LIVSVÆRK søger en engageret og lydhør forstander til aflastningstilbuddet Villa Magnolia indenfor autismespektrum-området

Stillingen ønskes tiltrådt pr. 1. marts 2022

Villa Magnolia er et aflastningstilbud for børn og unge fra 2-22 år med primært autismespektrum- forstyrrelser samt andre udviklingsforstyrrelser.

Der er nu 35 børn og unge og der er 38 faste og løst tilknyttede ansatte på Villa Magnolia. Vi bor på to adresser – begge placeret i naturen tæt ved sø og skov ved Kregme, Frederiksværk.

Som forstander på Villa Magnolia skal du skal have lyst til at blive en del af en kultur, hvor alle medarbejdere har medindflydelse, medinddrages og de tager ansvar for en fælles opgaveløsning.

 

Vi vægter højt, at hverdagen for vores børn og unge er præget af hjemlighed, forudsigelighed, genkendelighed og høj faglighed.

Vi ønsker en forstander, som er frontfigur og tovholder, og som kan vise tillid og bidrage til videreudviklingen af det engagement og den faglighed, som er et kendetegn for Villa Magnolia.
For personalet er det vigtigt, at du tør påtage dig lederskab samtidig med, at du tør tro på medarbejderne forskellig artede kompetencer i et åbent og nærværende samarbejde.
Som forstander skal du fortsætte det gode og solide samarbejde med souschefen, administrative medarbejdere og socialpædagogiske medarbejdere.

Villa Magnolias to afdelinger har i alt 44 pladser fordelt på to gruppetilbud og to solisttilbud. Vi tilbyder en fast årspakke på 70 hoteldøgn, hvor børnene/de unge kommer tre hverdage og en weekend om måneden samt en ferieuge i sommerperioden.
Indenfor de sidste år har institutionen været og er stadig i stærk vækst, og det er vigtigt, at en ny forstander kan tænke i videreudvikling og løsninger, samt have fokus på udvikling af nye initiativer indenfor området.

 

Villa Magnolia er en selvejende institution med egen bestyrelse tilknyttet Landsforeningen LIVSVÆRK.

 

Din profil:

 • Du har pædagogisk uddannelse eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund og gerne med solid erfaring indenfor autismespektrum-området.
 • Du er udviklings- og både proces- og løsningsorienteret og besidder gode skriftlige kompetencer, gerne med erfaring fra samarbejde med offentlige myndigheder.
 • Du har stor forståelse og respekt for den kompleksitet, der ligger i administration af et aflastningstilbud.
 • Du er ambitiøs, kan og tør sætte retning og fastholder institutionens strategiske, organisatoriske og innovative fremtids udvikling gennem et tæt samarbejde med ledelsesteamet, lokalbestyrelsen og LIVSVÆRKs hovedkontor.
 • Du er fagligt inspirerende, motiverende og målrettet.
 • Du tør gå foran og skabe et trygt og godt arbejdsmiljø ved at udvise tillid til medarbejderne, ved gennemsigtighed i din ledelse, tydelighed i din kommunikation og ikke mindst ved at turde vise, at en nul-fejls-kultur ikke findes. På den måde motiveres medarbejderne, så du får følgeskab for institutionens mål og visioner.
 • Du kan vise tillid og prioriterer børnenes, de unges og medarbejdernes trivsel.
 • Du er lydhør over for nye ideer og udviklingsmuligheder.
 • Du trives i en hverdag med højt tempo og kompleksitet.
 • Du er fleksibel, loyal og har humor og du er ikke bange for at give lidt af dig selv
 • Du har indsigt i og flair for økonomi og administrativt arbejde.

 

 Du bliver en del af:

 • En institution, hvor arbejdsglæde, faglighed og hjemlighed er sat i højsædet, og hvor medarbejderne brænder for deres arbejde.
 • To afdelinger, hvor den bærende kultur er, at barnets behov altid kommer først og alle har og tager ansvar for dette.
 • Et stærkt fagligt fællesskab i et nysgerrigt og udviklende miljø.
 • Erfarne, engagerede og velkvalificerede forstanderkollegaer, medarbejdere og samarbejdspartnere.
 • Et godt arbejdsmiljø, der er præget af glæde, humor og høj faglighed.
 • Et godt og forpligtende samarbejde med LIVSVÆRK.

 

Som forstander bliver du en del af det faglige og sociale netværk i LIVSVÆRK – en forening med mange forskelligartede tilbud til udsatte børn, unge og deres familier. Du vil indgå i et tæt samarbejde med lokalbestyrelsen og LIVSVÆRK i forhold til generel udvikling af administrative, organisatoriske og pædagogiske/behandlingsmæssige indsatsområder i foreningen. Landsforeningen LIVSVÆRK er medansvarlig for HR, lønudbetaling, bogføring, bestyrelseshåndtering og ledelsesmæssig rådgivning.

Se mere om LIVSVÆRK på www.livsvaerk.org og om Villa Magnolia på www.villamagnolia.dk

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Stillingen er 37 timer ugentligt uden højeste tjenestetid.

Aflønning finder sted svarende til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lignende stillinger i kommuner og med udgangspunkt i løntrin 41 + pension og tillæg for ledelsesansvar.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til souschef Sanne Purtoft Olsen (tlf: 2219 9113), formand for bestyrelsen Finn Voss (tlf: 4011 0222) eller generalsekretær i LIVSVÆRK Ebbe W. Lorenzen (tlf: 2464 0568).

 

Ansøgningsprocedure:

Ansøgningsfrist: fredag den 7. januar 2022 kl. 12.00. Send din ansøgning til job@livsvaerk.org og mærk mailen: Forstander Villa Magnolia.

 1. ansættelsessamtale afholdes den 14. januar og 2. samtale den 19. januar. Der vil være test og personlig samtale ved ekstern konsulent mellem 1. og 2. samtale. Samtalerne afholdes på Frederiksberg.

Når du sender din ansøgning til job@livsvaerk.org, giver du samtykke til, at den videresendes til ansættelsesudvalgets medlemmer, som er forpligtet til at behandle den fortroligt. Du giver også samtykke til, at vi behandler de personlige oplysninger, du har anført inkl. eventuelt billede.