« Tilbage
Faglig koordinator søges

Er du en erfaren og fagligt stærk socialrådgiver, der lægger vægt på etik og ordentlighed i samarbejdet med barnet, familien og forvaltningen, så er du måske den kollega, vi søger.

Fabu er et socialfagligt konsulenthus med stor ekspertise og mangeartede opgaveløsninger inden for området børn og familier i udsatte positioner. Fabu er en nonprofit organisation, der prioriterer kontinuerlig udvikling af opgavetyper og indsatser.

Fabu står over for en særdeles spændende tid, hvor vi skal søsætte flere faglige udviklingsprojekter og sammen lægge sporene for Fabus retning fremadrettet. Samtidig skal vi fortsat løse de mange opgaver, der præger vores hverdag, med den vanlige høje faglige kvalitet. Derfor har vi brug for en dygtig kollega, der kan bidrage til Fabus udvikling uden at miste fokus på driften.

I Fabu ser vi os selv som myndighedernes sparringspartner på børne- og ungeområdet, og du skal derfor være indstillet på at løse flere forskelligartede faglige opgaver. Fabu er særligt specialiseret inden for samværsområdet, og din primære opgave som faglig koordinator vil derfor være en faglig og praktisk koordinering af støttede og overvågede samværsopgaver. Du får som faglig koordinator det primære ansvar for samværsopgaven, og du vil være bindeleddet mellem myndighed, samværskonsulent og de familier, der dagligt er i berøring med Fabu.

Vi råder over lokaler i Rødovre, Ringsted, Vordingborg, Hille­rød og Holbæk. Herudover etablerer Fabu samvær i forældres eller plejefamiliers hjem, på institutioner, i fængsler eller hvor det måtte være relevant.

 

Fabu består, når du starter, af i alt 20 fastansatte. Derudover vil du dagligt skulle samarbejde og sparre med ca. 35 eksterne konsulenter.

 

Koordinatorernes arbejdsopgaver i Fabu omfatter bl.a.:

 • modtagelse og visitation af nye samværsopgaver,
 • registrering, etablering og faglig koordinering af nye samværsopgaver,
 • faglig sparring og vejledning med samværskonsulenterne,
 • udarbejdelse af udtalelser til forvaltningen på baggrund af sparring med samværskonsulenterne,
 • udarbejdelse af samværsplaner i tæt samarbejde med alle involverede parter i den enkelte samværssag,
 • at være tovholder på såvel nye som eksisterende samværsopgaver i tæt samarbejde med både forvaltningen, forældre, anbringelsesstedet og samværskonsulenten,
 • mulighed for at varetage øvrige opgaver inden for børne- og familieområdet, som fx børnefaglige undersøgelser, §54-støttepersonopgaver mv.

 

Faglige kvalifikationer:

Vi forventer, at du:

 • er uddannet socialrådgiver og har betydelig erfaring som myndighedssagsbehandler inden for børnefamilieområdet,
 • Har indsigt i faglige metoder på børneområdet som fx ICS og den systemisk/narrative tilgang,
 • har særdeles gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner,
 • har forståelse for vigtigheden af dokumentation i det socialfaglige arbejde,
 • har en god forståelse for samspillet imellem de juridiske og de sociale aspekter i det praktiske daglige arbejde,
 • har lyst til at lave forskellige typer af opgaver,
 • har udpræget gode samarbejdsevner og formår at etablere og fastholde konstruktive, positive og proaktive relationer til samarbejdspartnere, forældre, kolleger og andre relevante interessenter.

 

Personlige kvalifikationer:

Vi forventer, at du:

 • evner at have flere bolde i luften uden at miste retning, fokus eller evne til at prioritere,
 • trives i et travlt og dynamisk miljø, hvor akutte opgaver eller situationer ofte opstår,
 • er i stand til at håndtere uforudsigelige situationer og perioder med spidsbelastning konstruktivt og løsningsorienteret,
 • arbejder struktureret og har fokus på systematik i opgaveløsningen,
 • er motiveret for at påtage dig ansvaret for også at løse en bred vifte af administrative opgaver,
 • er generelt serviceminded, positiv og imødekommende af natur, og sætter en ære i at levere god service til børn og familier, samarbejdspartnere og kollegaer.

 

Vi kan tilbyde:

 • en arbejdsplads med fagligt spændende arbejdsområder, udfordringer og ansvar,
 • en arbejdsplads, der prioriterer faglig udvikling og høj kvalitet i opgaveløsningen,
 • løbende supervision af ekstern supervisor,
 • et stærkt, kollegialt fællesskab, hvor vi støtter hinanden, har det sjovt og løfter i flok.

Stillingen er normeret til 37 timer ugentligt og til besættelse pr. 1. marts 2022 eller hurtigst muligt. Arbejdsstedet ligger i Rødovre på Tårnvej 2, og arbejdstiden er i udgangspunktet mandag til fredag mellem kl. 8.00 og 16.00, dog med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse i et vist omfang.

Du er velkommen til at kontakte direktør Malene Abel Brask eller souschef Louise W. Cardinaal på 36 72 03 30 for yderligere information vedrørende stillingen.

Løn efter gældende lokalaftale består af grundløn kr. 35.501,34 plus et selvforvaltningstillæg på kr. 3.392,30 pr. md. Herudover er der tilknyttet en PKA-pensionsordning på 17,00 % samt arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.

Det er en forudsætning, at du har kørekort og bil.

Ansøgningsfrist:
Vi skal have modtaget din ansøgning senest fredag den 14. januar 2022 kl. 12:00 via link på Jobindex.

Ansættelsessamtale:
Der afholdes samtaler torsdag den 20. januar 2022 og tirsdag den 25. januar 2022.