« Tilbage
Bestyrelsessekretær søges

Landsforeningen LIVSVÆRKS formål er at give social støtte til mennesker i udsatte positioner gennem fagligt højt kvalificerede tilbud. Landsforeningen LIVSVÆRK har gennem 120 år drevet tilbud til mennesker i udsatte positioner, og det vil organisationen blive ved med at fokusere på. LIVSVÆRK vil være på forkant med udvikling af tilbud, der kan sikre de bedst mulige vilkår og skabe øgede muligheder for sårbare og udsatte børn, unge, voksne og familier. LIVSVÆRK blev stiftet i 1898 på et bredt folkekirkeligt grundlag, som stadig afspejles i foreningens menneskesyn, hvor vi sætter mennesket først og ser mulighederne i det enkelte menneske.

Et godt arbejdsmiljø og god trivsel prioriteres meget højt, og omgangstonen er uformel og direkte. Det er vigtigt for ledelsen, at der er en god stemning på arbejdspladsen, da det giver engagerede medarbejdere og glade institutioner, som er sat i verden for at hjælpe mennesker i udsatte positioner.

Vi er et dynamisk hovedkontor, og din hverdag er præget af opgaver, der både støtter op om foreningens høje faglighed og giver plads til en høj grad af selvstændighed.

Som bestyrelsessekretær vil din hovedopgave være at betjene bestyrelserne på LIVSVÆRKs institutioner. Det indebærer:

 • Forberedelse af bestyrelsesmøder i samarbejde med forstander for institutionen og bestyrelsesformanden
 • Klargøre dagsorden og bilag i samarbejde med medarbejdere fra økonomiafdelingen, forstander for institutionen og bestyrelsesformanden
 • Overblik over deadlines
 • Ansvarlig for planlægning af møderne
 • Ansvarlig for løbende opdatering og vedligeholdelse af data på bestyrelsesportalen
 • Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af årshjul
 • Referent til bestyrelsesmøder

Desuden indebærer stillingen løsning af andre opgaver i tæt samarbejde med ledelsessekretæren.

 

Om dig:

Du har forventeligt en AC-baggrund eller anden faglig relevant uddannelse. Vigtigst er, at du er struktureret og systematisk i din løsning af opgaver. Du er solid i skriftlig formidling og forstår at kommunikere klart. Du er IT-superbruger og er vant til at arbejde digitalt. Du har blik for sammenhæng mellem del og helhed i arbejdet og kan koordinere og håndtere opgaver med stor kompleksitet. Det forventes, at du ser det som en naturlighed at hjælpe med forefaldende opgaver.

 

Til stillingen søger vi en person, der:

 • Har sans for struktur og planlægning
 • Har overblik og kan arbejde med korte og lange deadlines
 • Har erfaring med mødeplanlægning og -afvikling
 • Besidder stærke skriftlige kompetencer og er skarp til at opfange og referere diskussioner, sprogligt præcist og korrekt
 • Kan læse korrektur på andres tekster
 • Udviser stor ansvarlighed og selvstændighed i forhold til opfølgning og løsning af opgaver
 • Er positiv og imødekommende i mødet med andre mennesker
 • Har stærke IT-kompetencer og erfaring med Office, særligt Outlook og SharePoint
 • Er nysgerrig og har gåpåmod i forhold til nye opgaver
 • Evner at håndtere betroede opgaver og fortrolige oplysninger
 • Er serviceminded
 • Kan holde hovedet koldt i hektiske perioder og have mange bolde i luften

Desuden vil indsigt og interesse i den frivillige sektor, foreningsverdenen eller den kommunale sektor være en fordel. Det vil også være en fordel at have kørekort og egen bil til rådighed.

 

Vi tilbyder:

 • Engagerede og kvalificerede kollegaer og samarbejdspartnere
 • Et godt arbejdsmiljø, der er præget af høj faglighed og godt humør
 • Et velfungerende samarbejde med foreningens institutioner og øvrige samarbejdspartnere
 • Et spændende og alsidigt job, hvor opgaverne veksler fra dag til dag
 • At blive en del af en forening, der har mennesker i udsatte positioner i fokus og arbejder for at gøre en forskel
 • En god mulighed for at videreudvikle dine kompetencer, få erfaring med LIVSVÆRKs arbejdsområde og komme i kontakt med et stort netværk af samarbejdspartnere

 

Hovedkontoret er beliggende på Frederiksberg. Stillingen er på 30 timer ugentligt inkl. frokost. Der må påregnes mødeaktiviteter uden for normal arbejdstid.

Ansættelse ønskes hurtigst muligt eller pr. 1. september 2021. Barselsvikariatet vil forventeligt løbe frem til sommeren 2022.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til bestyrelsessekretær Anne Katrine Heegaard, tlf.: 9215 8821 (ikke at træffe i uge 28-30) eller ledelsessekretær Anna Nygaard Gjerrild, tlf.: 92 15 8820 (ikke at træffe uge 29-31).

Du kan endvidere finde oplysninger om foreningen på www.LIVSVAERK.org.

 

Ansøgning:

Ansøgningsfristen er fredag den 30. juli 2021.
Ansøgning og CV sendes til LIVSVÆRK på job@livsvaerk.org – mærk mailen ”Bestyrelsessekretær”.

 

Når du sender din ansøgning til job@livsvaerk.org, giver du samtidig samtykke til, at den videresendes til ansættelsesudvalgets medlemmer, som er forpligtet til at behandle den fortroligt. Du giver endvidere samtykke til, at vi registrerer de personlige oplysninger, du har anført inkl. eventuelt billede.

 

Samtaler:

Samtaler afholdes torsdag den 12. august, men kan også afholdes løbende.
Eventuelle 2. samtaler afholdes mandag den 16. august.
Udvalgte kandidater vil senest blive indkaldt i starten af uge 32.

Vi glæder os til at høre fra dig!