« Tilbage
Afdelingsleder søges

Glostrup Observationshjem er en dynamisk arbejdsplads i faglig udvikling. Kerneydelsen er dels udviklingsstøtte til sårbare børn og familier, men også vurdering af deres fremtidige behov med fokus på tilknytning, samspil og udvikling. Vi søger en dygtig og engageret afdelingsleder, der vil være med til at gøre børnenes ophold på Glostrup Observationshjem til en god og udviklende periode for dem.

Vi er en arbejdsplads med høj faglighed og opgaverne er mangfoldige. Kollegialt vægter vi tillid, gensidig respekt, ansvarlighed og accept af forskellighed højt. Det er nødvendigt at kunne navigere fleksibelt og selvstændigt i en spændende og travl hverdag. Ligeledes skal du kunne navigere i det tværfaglige samarbejde med en sikker forankring i egen faglighed.

Vi lægger vægt på et tæt tværfagligt samarbejde med kompetente pædagoger, socialrådgiver og ledere. Vi vægter en høj grad af sammenhæng mellem værdier, teori, metode og praksis. Med udgangspunkt i barnets perspektiv er det vores mål at tilbyde en tidlig, intensiv og helhedsorienteret behandling til de mest udsatte børn og familier, med henblik på at skabe forandring og udvikling. Som afdelingsleder varetager du den daglige pædagogiske praksis, koordinering, skemaplanlægning, faglig sparring mm. sammen med den behandlingsansvarlige psykolog.

I børneafdelingen er der plads til 6-8 børn og der er ca. 10 pædagoger, der i et tæt samarbejde med afdelingslederen, socialrådgiver og psykolog arbejder med anbragte børn i alderen 0-6 år med emotionelle og udviklingsmæssige vanskeligheder.

Vores teoretiske referenceramme er grundlagt i en udviklingspsykologisk forståelsesramme med tilpassede neuroaffektive, mentaliserende, miljøterapeutiske, narrative og løsningsfokuserede tilgange, tilpasset det enkelte barn.

Kollegialt har vi et konstruktivt og åbent samarbejde med mulighed for daglig ledelsesmæssig – og kollegial sparring.

 

Vi forventer:

  • At du har erfaring med anbragte børn på døgninstitution.
  • At du har ledelseserfaring og høj faglighed
  • At du kan kommunikere klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt.
  • At du er ressourcefokuseret og anerkendende i din tilgang og møder kollegaer, familier og børn med åbenhed og nysgerrighed.
  • At du har overblik og er indstillet på både selvstændigt og tværfagligt arbejde.
  • At du er positiv, vedholdende, ansvarlig, fleksibel og robust.

Arbejdstiden vil primært være i tidsrummet 8-17

Kørekort er påkrævet.

Yderligere oplysning kan indhentes ved stedfortræder Inger Feldbæk eller forstander Mette Ove tlf. 43 96 99 07 eller 61306370 og på vores hjemmeside www.Glostrupobs.dk

Ansøgningen skal sendes til info@glostrupobs.dk

Ansøgningsfrist er d. 25/6 2021

Samtaler vil finde sted d. 28/6 2021