LIVSVÆRK HAR BIDRAGET TIL FN-FORBUNDETS SKYGGERAPPORT OM VERDENSMÅLENE

I september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere, som følge af Millenium-erklæringen, en
udviklingsdagsorden, der frem til 2030 skal sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og den planet, vi bor på.

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals bygger videre på de otte såkaldte Millenium-mål – og Danmark har forpligtet sig på aktivt at arbejde med de 17 Verdensmål.

Københavns Kommune har som del af denne proces udarbejdet en handlingsplan for, hvordan de kan arbejde med Verdensmålene. FN-forbundet stiller sig undrende over, at civilsamfundet ikke er blevet inddraget i udarbejdelsen af Københavns Kommunes handlingsplan. FN-Forbundet besluttede derfor at udarbejde skyggerapport, der skal give beslutningstagerne på Københavns Rådhus et par anbefalinger med på vejen.

De nye 17 Verdensmål gælder for alle lande. De store udfordringer, vi står overfor i dag, som bl.a. social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer. De er alle udfordringer, der skal løses i fællesskab.

LIVSVÆRK har bidraget med anbefalinger til, hvordan Københavns Kommune konkret kan arbejde med MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER.

LÆS RAPPORTEN HER

Skyggerapporten_2018_FINAL_LS05[1]_Side_01

LIVSVÆRKs årsberetning 2018

Hvert år på LIVSVÆRKs repræsentantskabsmøde udgives en beretning med artikler fra alle LIVSVÆRK institutioner samt hovedbestyrelsens beretning. Du kan kan downloade den her:

forside _Side_01

 

 

LIVSVÆRKs ÅRBOG 2018

I foreningens årbog kan du kan læse om LIVSVÆRK, vores institutioner og spændende artikler om temaer, der er centrale for børne- og ungeområdet.

Du kan downloade årbogen her eller rekvirere en trykt udgave ved at kontakte foreningen.

Årbogen udkommer hvert år i december måned.

LIVSVÆRK ÅRBOG 2018_Side_01