Om LIVSVÆRK-Fonden

Fonden blev stiftet som KFBU-Fonden i juli 2000 og er i dag kendt under binavnet LIVSVÆRK-Fonden. Fonden er stiftet af Landsforeningen LIVSVÆRK, der arbejder for at skabe bedre vilkår for udsatte børn, unge, voksne og familier. Det er dette ophav, der gør, at vi arbejder målrettet med ydelser til institutioner, tilbud og organisationer indenfor socialområdet i Danmark.

Hver dag er vi drevet af at bruge vores ekspertise og viden til at gøre en forskel.

 

LIVSVÆRK-Fonden (KFBU)

Dronningensvej 4, 2, sal

2000 Frederiksberg

CVR-nr. 25545850

 

M: info@livsvaerkfonden.dk

T: +45 38 88 36 36

W: livsvaerk-fonden.org

 

Direktør

Ebbe Wendt Lorenzen

 

Bestyrelse

Mark Thorsen (formand)

Frederik Ahlefeldt-Laurvig

Lars Mortensen

Jens Vestergaard

Astrid Anthonisen

Rene Skau Björnsson

 

Revisor

Christian Dalmose Pedersen (Deloitte)

 

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for to år. Fondsbestyrelsen konstituerer sig hvert andet år i forbindelse med, at den fungerende formand er på valg.

I henhold til forretningsordenen afholdes årligt mindst to møder. Heraf er det ene møde med fokus på organisation og regnskab for fonden og det andet møde med fokus på budget og strategi.