« Tilbage

LIVSVÆRK blev stiftet i 1898 af fængselspræsten Siegfried Nissen, som ikke kunne acceptere den tids brutale behandling af kriminelle – ofte fattige – børn. Han tog personligt initiativ til at finde private hjem til familiepleje og til at oprette institutioner for kriminelle børn, så der var et alternativ til arresthusene. Vi hed dengang ’Kristelig Forening for offentlig tiltalte og straffede Børns Redning.’ Der kom hurtigt andre institutioner for udsatte børn og unge til, for eksempel iagttagelseshjem, børnehjem og lærlingehjem. Senere kom der vuggestuer, børnehaver, efterskole og andre opholdssteder til.I takt med, at samfundet ændrede sig, og børn og unges behov ændrede sig, har LIVSVÆRKs institutioner også flyttet sig. Vi har taget nye områder op, og vi har nu f.eks. også institutioner for børn og unge med ADHD, aspergers, personlighedsforstyrrelser, tourettes, skizofreni mv. Vi har også en institution, som arbejder med fokus på familiepleje. Vi har stadig forskellige typer af hjem for børn, som ikke kan bo hjemme, fordi deres forældre ikke har mulighed for at tage sig af dem. Vores fokus er altid på at styrke udsatte børn og unges og liv og muligheder. Ikke bare i den øjeblikkelige situation, men også i hele deres fremtidige liv. LIVSVÆRK er kendetegnet ved en meget bevidst faglighed, og den faglige forankring af det pædagogiske og psykologiske grundlag og gode kvalitetssikringssystemer, styrker medarbejdernes refleksion. Men først og fremmest møder den enkelte medarbejder det enkelte barn i øjenhøjde og ser netop hans eller hendes særlige behov og muligheder.