« Tilbage

SFI fremhæver i en rapport en række tiltag på LIVSVÆRKs institutioner og interne skoler, som hjælper de unge elever til gode skoleliv www.sfi.dk/publikationer/anbragte-boerns-skolegang-paa-intern-skole-12136/

 

Indslusning med fokus på muligheder

Forskning viser, at positive og negative forventninger har tilbøjelighed til at blive til virkelighed. På Hostruphøjs interne skole arbejder man ved indskrivning af elever systematisk med overleveringsmøder, som skal sikre kontinuitet i overgange fra den unges tidligere skole. Man er her netop meget bevidst om at sortere i informationerne, så man ikke kommer til at overtage et negativt billede af den unge, der kan fastholde den nye elev i en problemrolle. Hostruphøj arbejder på at opretholde en balance mellem at sætte sig ind i den unges baggrund samtidig med, at man giver mulighed for en frisk start.

Kontakt forstander Kitt Palbjørn-Pedersen, M:+45 3087 0688, E: kpal@hostruphoej.dk

 

Succesoplevelser er vejen til Folkeskolens afgangsprøve

Kun 60 % af anbragte børn har folkeskolens afgangsprøve, når de er 16-17 år. Blandt jævnaldrende, som ikke har været anbragt, er tallet 94 %. På institutionen Den Gamle Brugs bruger man Folkeskolens afgangsprøve som et socialpædagogisk mål for de unge. Man har i dagligdagen fokus på det faglige og gør sig umage for at supplere børnenes negative skoleerfaringer og nederlag med succesoplevelser og selvtillid. Børn og unge skal opleve, at de kan lykkes i skolen. Underviserne skal være kreative og tilpasse undervisningen helt ned i detaljen til den enkelte elev og hans eller hendes aktuelle dagsform.

Kontakt forstander Morten Jacobsen, M: +45 5166 6539, E:dengamlebrugs@dengamlebrugs.dk

 

Lektiecafé med frivillige

35 % af alle institutionsanbragte børn står helt uden hjælp til lektier. På Christian den IX’s Børnehjem har man gode erfaringer med at drive en lektiecafé, bemandet af frivillige. Lektiecaféens formål er at sikre akutanbragte børn faglig hjælp og støtte til ikke at lade skolearbejdet glide sig af hænde, fordi de bliver anbragt. Lektiecaféen har givet pædagogerne mere luft til at tage sig af de mindre børn, og de større børn kommer generelt bedre forberedt i skole.

Kontakt forstander Charlotte Vestergaard, M: +45 2920 3704, E: cve@aarhus.dk

 

Udeskolelærer følger børn og unge på vej fra intern skole til almen folkeskole

Udslusning til folkeskolen er altid udfordrende. For eleven kan skiftet fra et småt og relativt beskyttet miljø til en almindelig skole give behov for ekstra støtte, og lærerne på den modtagende skole kender ikke den nye elev og kan have svært ved at finde ekstra ressourcer i indslusningsperioden. På institutionen Orøstrand har man en udeskolelærer, som hjælper børn og unge til en succesfuld overgang. Han kender både eleven og den modtagende skole og kan fx være med til at træffe kvalificerede beslutninger i forhold til, hvilken klasse eleven vi passe ind i. Og så er han en del af hverdagen i overgangsperioden, hvor han både kan støtte rent fagligt og give psykosocial støtte i en svær tid.

Kontakt forstander Søren Nielsen, M: +45 2042 9904, E: soeren.nielsen@oroestrand.dk