« Tilbage
Socialrådgiver / socialfaglig medarbejder søges

Thorshøjgårds afdeling for Uddannelse og Beskæftigelse har valgt at opkvalificere indsatsen omkring afklaring af vores unges arbejdsmarkedskompetencer. Der er derfor i forbindelse med en intern omstrukturering oprettet en ny fuldtidsstilling, der skal varetage arbejdet med at afprøve, beskrive og evaluere vores elevers muligheder på arbejdsmarkedet.

De unge på Thorshøjgård er i alderen 15-30 år. I afdelingen for Uddannelse og Beskæftigelse er hovedparten af de unge i gang med en STU. Afdelingen udbyder desuden 9.-10. klasses forløb, ressourceforløb, afklaringsforløb, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. VI har aktuelt ca. 40 unge i afdelingen. Hovedparten af de unge har diagnosen mental retardering i let eller middelsvær grad, flere unge har desuden komorbiditet i form af udviklings- eller adfærdsforstyrrelser.

Din hverdag kommer til at bestå af både administrativt arbejde i form at dokumentation, herunder udarbejdelse af rapporter, og mere praktisk pædagogisk arbejde i form af støtte til elever i erhvervspraktik, samt samtaler med de unge om deres fremtidsønsker og -muligheder. Du bliver også ansvarlig for at finde eksterne praktikpladser til de unge, og for at sikre et godt og afstemt samarbejde med vores praktikværter.

Den ideelle kandidat har erfaring med:

  • Afklaring af unge til arbejdsmarkedet, herunder indgående kendskab til de krav og forventninger, der stilles til unges funktionsniveau og kompetencer i forskellige erhverv
  • At finde og fastholde en vifte af forskelligrettede praktiksteder
  • At klargøre en sag til rehabiliteringsteam, herunder indgående kendskab til lovgivning og krav ift. førtidspension, ressourceforløb og fleksjob.
  • Myndighedsrollen i en offentlig forvaltning, gerne fra et Jobcenter
  • Unge med særlige behov, herunder unge med nedsat kognitivt funktionsniveau

Vi forventer desuden, at du er:

  • Stærk i mundtlig og skriftlig formidling
  • Interesseret i en afvekslende hverdag, der både byder på skrivebordsarbejde, støttet praktik, opsøgende arbejde ift. praktiksteder, og prioriterer samvær og relations arbejde med de unge højt.
  • I stand til både at arbejde selvstændigt og sammen med kolleger med forskellige faglige baggrunde
  • Serviceminded, rummelig, fleksibel og imødekommende overfor de unge og vores samarbejdspartnere.

Du bliver en del af en medarbejdergruppe på 15 undervisere med blandede faglige profiler, herunder f.eks. pædagoger, lærere, kok, mekaniker, gartner og tømrer samt vores nuværende socialrådgiver, skolesekretær og afdelingsleder. Vi har et godt kollegialt fællesskab, hvor vi værdsætter en uformel omgangstone præget af respekt og humor. Vi tror på, at trivsel skaber udvikling og derfor er det vigtigt for os, at Thorshøjgård er et rart sted at være – både for elever og medarbejdere.

Stillingen er på 37 timer/ugen og til besættelse fra den 1/10-2020. Arbejdstiden er primært placeret i tidsrummet kl. 8-16.00. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

 

Stillingen kan kun søges via Jobindex QuickApply. Ansøgningsfrist den 20/8 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 35.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Christina Nielsen på tlf. 9363 8001 eller afdelingsleder Kristina Andersen på tlf. 2598 0695 fra uge 31.