« Tilbage
Pædagog søges

Thorshøjgård er en selvejende døgninstitution med ca. 40 elever og 40 ansatte med et godt arbejdsklima med veluddannede og højt motiverede medarbejdere. Thorshøjgård består af 2 døgnafdelinger, en Udslusningsafdeling, en afdeling for Uddannelse og Beskæftigelse med Skoletilbud, STU, beskæftigelsestilbud, samt et klubtilbud. Thorshøjgård er en del af landsforeningen LIVSVÆRK.

 

Stillingen på 37 timer ugentligt er primært i Udslusningsafdelingen, som består af afd. Boligerne samt et Bofællesskab beliggende i Taastrup. Du vil blive kontaktpædagog for 3 unge.

Hovedparten af timerne er i Udslusningsafdelingen, de resterende timer planlægges i form af flere støttetimer samt vikararbejde, og nogle timer kan periodevis skulle lægges på vore 2 døgnafdelinger. Arbejdstiden er placeret i dag- og aftentimerne imellem kl. 11.00 – 21.00 også i weekender. På døgnafdelingerne kan timerne være placeret indenfor alle døgnets timer, herunder også i weekender.

Boligerne. Boligerne består af 4 parcelhuse, indrettet som lejligheder til 2 til 3 unge, hvor vi har 9 indskrevne unge.

Målgruppen er ml. 18 og 30 år. De unge kan være udfordret mentalt, have en udviklingsforstyrrelse, have psykiske udfordringer enkelte af psykiatrisk karakter. Miljøet i Boligerne er et rart og roligt miljø, hvor der er plads til den enkelte unge, og hvor der tages hensyn til trivsel, psykisk overskud og formåen. I Boligerne vægter vi udvikling af de sociale kompetencer, og laver fælles arrangementer der understøtter dette.

 

Arbejdet i Boligerne og Bofællesskabet består i at yde den nødvendige hjælp og støtte, tilpasset den enkelte unge, via opstillede målsætninger. Dette udføres i en planlagt og velkendt struktur. Ungegruppen begge steder har brug for daglig opfølgning og støtte ift. daglig livsførelse omkring indkøb, madlavning, lettere rengøringsopgaver, budgetopgaver, støtte i kontakten til offentlige instanser, samt andet relevant. Det er vigtigt at du kan arbejde både selvstændigt og med det øvrige team i arbejdet omkring strukturen, da det ofte vil være bærende for den struktur den unge er udfordret omkring.

Arbejdet med de unge tager udgangspunkt i Recovery som faglig tilgang, hvilket bevirker at vi i dagligdagen støtter den unge i at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, defineret af den unge selv.

 

Bofællesskabet.

Bofællesskabet er et parcelhus beliggende i Taastrup, hvor der er plads til 4 indskrevne unge. Målgruppen er lidt bedre fungerende i form af større selvstændighed og med sigte om egen kommende bolig indenfor en kortere tidsmæssigt afgrænset periode.

Som medarbejder vil du blive en del af et team på i alt 5 medarbejdere. Vi arbejder sammen ud fra en mentaliserende tilgang, og det er i denne baggrund vi møder de unge, og vi ønsker samme mindset af kommende medarbejder.

Du vil som medarbejder have mulighed for daglig sparring, ligesom du vil blive en del af den supervision gruppen modtager. Du skal du være fagligt dygtig og have lyst til at udforske de udviklingsmuligheder der ligger for gruppens unge. Du skal kunne orientere dig og navigere i de mål du sammen med den unge opstiller, ud fra den handleplan den unge indskrives med. Vi har et godt og tæt samarbejde med de kommuner den unge indskrives fra og med et gensidigt ønske om at den unge udvikler sig bedst muligt, ud fra den unges ressourcer, udviklingsniveau og kompetencer

 

Thorshøjgård dokumenterer dagligt i Dagbogsprogrammet og herunder udviklingsprofilen som der arbejdes struktureret med.

 

Vi tilbyder:

  • En spændende hverdag, idet opgaverne fra ung til ung er forskellige og udviklingsniveauet individuelt.
  • En alsidig hverdag som vil bestå i at yde hjælp og støtte til de unge i form af opgaver omkring botræning, støtte og vejledning omkring indkøb, kost og ernæring, motionsvaner, hjælp til styring af økonomi og budgetlægning.
  • En engageret personalegruppe, som vægter samarbejde og det faglige niveau højt. En hverdag, hvor sparring og udveksling er en vigtig del, med henblik på fortsat at udvikle det faglige niveau.
  • Vi har siden 2018 deltaget i et udviklingsprojekt i samarbejde med Socialstyrelsen og Center for Mentalisering, hvilket indebærer uddannelse af samtlige medarbejdere på døgnafdelingerne og afsluttes her i efteråret 2020.
  • Et godt arbejdsmiljø og stor mulighed for faglig udvikling.
  • En samlet arbejdsplads på Thorshøjgård med mange kollegaer, andre faggrupper og afdelinger.

 

Vi ønsker en medarbejder som:

* Føler ansvar i opgaverne omkring den unge og ser det naturligt at reflektere over egen

praksis og tilgang.

* Er naturligt nysgerrig og i en åben tilgang ser den unge som ligeværdig medspiller og

hovedperson i eget liv.

 * Er stærk i mundtlig og skriftlig dokumentation, og ser dokumentation som en vigtig og

naturlig del af arbejdet.

* Ser den enkelte unge med de udviklingsmuligheder og potentialer der

ligger, samt kan opstille tiltag og se nye veje til udvikling, når den unge udfordres.

*  Kan motivere for udvikling

*  Ønsker at arbejde med en Recovery – og Mentaliserings baseret tilgang

*  Er dygtig til at arbejde med relationer og skabe tillid

  • Føler ansvar for fælles besluttet aftaler og tiltag.
  • Det er et krav at du har kørekort

Stillingen er med tiltrædelse pr. 1.10.2020

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

 

Stillingen kan kun søges via Jobindex QuickApply, ansøgningsfrist d. 20.8.2020 klokken 12:00

Ansættelsessamtalerne afholdes mandag d. 24.8.2020.

Hvis du ønsker yderligere information, kan du læse mere på: www.thorshøjgård.dk eller finde os på Facebook. Har du uddybende spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Anne Sigurd på tlf. 30702893