« Tilbage
Medarbejder søges til Børnecenter Hvidborg

Børnecenter Hvidborg søger en medarbejder til vores forebyggende og kompenserende tilbud Kimen

Kimen søger en ny medarbejder i 37 timer ugentlig med ansættelse den 1. januar 2021.

Stillingen er en opnormering, da Kimen i 2021 udvides med et aflastningstilbud i samarbejde med Hvidovre Kommune, primært i weekenden kaldet ”Weekendklubben”.

 

Kimen er et tilbud på Børnecenter Hvidborg, som er ejet af LIVSVÆRK, og som har driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune. Børnecenter Hvidborg består af i alt fem tilbud. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.hvidborg.dk

Kimen er et forbyggende og kompenserende tilbud for 14 børnefamilier bosiddende i Hvidovre kommune.

Målgruppen er familier med børn mellem 5-12 år, der over længere tid er oplevet med en så alvorlig mistrivsel, at en anbringelse på sigt kan komme på tale. Børnenes forældre har problemstillinger, der i perioder præger børnenes liv negativt. Kimen er målrettet børn, der har behov for en kvalificeret og professionel socialpædagogisk støtte. De har samtidig behov for et frirum med nærvær, omsorg og stabil voksenkontakt, der kan medvirke til at sikre dem positiv udvikling. Metodisk går vi eklektisk til opgaven, da vi ved, at den vigtigste faktor for at lykkes med forandringsarbejde er samarbejdsrelationen.

Centralt for denne stilling er, at du skal være interesseret i at arbejde sammen med civilsamfundet, da Weekendklubben skal bygge på et tæt samarbejde med frivillige fra diverse foreninger i kommunen. Du vil få en central rolle omkring opbygning og udvikling af relation og samarbejde med de frivillige. Da tilbuddet er helt nyt, skal du også være afklaret omkring, at vi ”lægger skinnerne mens toget kører” og kunne se dig selv i en spændende og krævende organisatorisk udviklingsproces. Målgruppen for Weekendklubben er dels børn, der allerede er indskrevet i Kimen dels børn fra andre lignende tilbud i kommunen med samme målgruppe. Kimen vil indgå i et samarbejde på tværs af disse tilbud, som du vil være en central del af og være tovholder på, i samarbejde med en kollega, afdelingsleder i Kimen og forstanderen.

I Kimen arbejder vi med børnene når de kommer i vores hus 2 – 3 hverdage om ugen samt med hele familien, med udgangspunkt i pædagogisk praktisk støtte og via en helhedsorienteret familiebehandlingsindsats. Vi arbejder med netværksinddragelse. Vi bruger bl.a. FIT, Marte Meo og dokumenteret indsats- og målsætninger i alle familier.

Denne stilling indebærer, at der arbejdes en – to faste hverdage ml. kl. 13.00 -21.00 og op til 2 lørdage om måneden fra 9.00 – 18.00. Der kan, derudover, forekomme lejlighedsvis aften- og weekendarbejde. Weekendklubben er forankret i Kimens fysiske rammer på Hvidborg.

Til Kimen er p.t. tilknyttet 1 daglig leder, 8 faste medarbejdere, en stud.pæd. samt ½ lærerstilling.

Vi forventer at du:

 • Har erfaring med socialt udsatte børn/familier og gerne med familiebehandling.
 • Har lyst til at arbejde sammen med frivillige og gerne erfaring dermed.
 • Besidder evnen til at indgå autentisk og fordomsfrit i arbejdet.
 • Kan bevare ro og overblik i en meget kompleks praksis og kan arbejde målfokuseret.
 • Har lyst til at arbejde tværfagligt og team-orienteret, if.t. at skabe holdbare løsninger og resultater.
 • Er afklaret omkring at stillingen kræver, at du både er en udpræget holdspiller, samtidig med at du skal kunne arbejde meget selvstændigt.

Vi tilbyder:

 • En spændende og dynamisk arbejdsplads med udpræget mulighed for indflydelse på eget arbejde.
 • Et miljø hvor faglig sparring og feedback fylder naturligt i hverdagen.
 • Et engageret team som er blandet både mht. køn, alder og faglig baggrund.
 • Fast ekstern supervision og deltagelse i interne og eksterne uddannelses- og udviklingsforløb. I 2021 bliver alle uddannet og certificeret i Susan Harts Neuroaffektive tilgang.
 • En udviklingsorienteret og kreativ arbejdsplads med en anerkendende tilgang til alle mennesker.
 • Et tæt og engageret tværfagligt samarbejde med Hvidovre Kommunes Familierådgivning.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved afdelingsleder Rikke Norlin på 9189 1652 eller forstander Mikala Frølich på 3678 0012 / 2843 5974

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske i overensstemmelse med de gældende regler og overenskomst mellem SL og KL. Forventet lønniveau bedes venligst angivet i ansøgningen.

Ansøgningsfristen er den 24. november 2020 kl. 10.00.

Samtaler afvikles den 25. november 2020 mellem 8.30 – 16.00, hvorfor du telefonisk vil modtage besked om du indkaldes til samtale i løbet af eftermiddagen den 24. november 2020. Hvis du ikke har hørt fra Hvidborg inden den 5. december 2020 er stillingen besat til anden side.

BEMÆRK stillingen skal søges via Jobindex

https://www.jobindex.dk/jobannonce/374630/hvidborg-soeger-en-medarbejder-til-vores-forebyggende-og-kompenserende-tilbud-kimen