Faglighed på tværs

I LIVSVÆRK vil bidrage til at det socialpædagogiske felt bliver så dygtigt som overhovedet muligt. Vi skal være med til at udvikle kvalifikationer og faglighed på hele området. Derfor har vi arrangerer og udbyder vi kurser, der bidrager til at højne faglighed og refleksion, udveksle viden og erfaringer samt til at etablere eller styrke netværk på tværs af landsdækkende institutioner, foreninger og kommuner.

Til vores kurser vælger vi temaer, der udspringer direkte af praktikernes behov og oplevelser, sådan at de føler sig bedst muligt klædt på til at udføre deres arbejde. Temaer, som enten fylder meget i det daglige arbejde på institutionen, eller som er affødt af et ønske om mere viden om en særlig målgruppe.