Faglighed på tværs

I LIVSVÆRK vil vi bidrage til, at det socialpædagogiske felt bliver så dygtigt som overhovedet muligt. Vi skal være med til at udvikle kvalifikationer og faglighed på hele området. Derfor arrangerer vi kurser, der styrker faglighed og refleksion og er med til at udvikle netværk på tværs af landsdækkende institutioner, foreninger og kommuner.

Til vores kurser vælger vi temaer, der udspringer direkte af dagligdagens behov og oplevelser. Temaer, som enten fylder meget i det daglige arbejde på institutionen, eller som er affødt af et ønske om mere viden om en særlig målgruppe

 

 

*UDSOLGT* Kursus med børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz

Onsdag den 14. marts 2018, kl. 9.30-16.00

Thorshøjgård, Pedersborgvej 20, 2635 Ishøj

 

Børn og unge, psykiatri og samfund

Hvad er der galt? Er der tale om psykisk sygdom? Det er spørgsmål, der ofte stilles, når det drejer sig om børn og unge, der ikke trives. Udgangspunktet for kurset er, at børn og unge ikke er problemet. De viser problemet. Heller ikke andre er problemet. Børn og unge må altid forstås i samspil, i kontekst og i mulig udvikling.

 

Børn og unge i vanskeligheder beskrives i kraft af deres symptomer, men symptomer er samtidig blot overlevelsesstrategier. Al adfærd er kommunikation: Så hvad er symptomerne svar på, hvad holder dem i live og hvordan skaber vi kontekster, der kan bidrage til et overskridende perspektiv? Det er den største alvor, der inviterer til de mest omfattende forandrings- og udviklingsprocesser. Symptomerne skal tages alvorligt. Derfor må vi have øje for kompleksiteten, sammenhængene og den indlejrede kommunikation.

 

Vi må møde de mange børn og unge, der har traumatiserende erfaringer med sig, med et perspektiv, der ikke forstærker deres oplevelse af forkerthed og afmagt, men værdsætter deres forsøg på at lægge afstand til det traumatiske. Børn og unge viser med deres symptomer og særlige vanskeligheder behovet for en proces, der kan bidrage til anderledes ro, trivsel og udvikling.

 

Kurset bygger på en foretrukken faglighed knyttet til moderne hjerneforskning og tilknytningsteori. På den måde udfordres forestillingerne om diagnoser som forklaringer. Hvis beskrivelser knyttet til sygdom kan synes attraktive, så understreges det, at vi har en opgave, der handler om at bidrage til processer, der kan udvikle sig til at blive endnu mere attraktive.

 

Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater med overenskomst med Sygesikringen. Han er medstifter af Metalog, forfatter af ”Børne- og ungdomspsykiatri – nye perspektiver og uanede muligheder” og lige nu aktuel med en ny bog ”Børn og unge, psykiatri og samfund.”