Afdelingsleder til Hvidborgs intensive døgnbehandlingsafdeling – Kilden søges

 

Ved Hvidborg er stillingen som daglig afdelingsleder på vores intensive døgnbehandlingsafdeling for 12 børn i alderen 5-14 år ledig til besættelse pr. 1. maj 2018.

 

Hvidborg er ejet af LIVSVÆRK, og har driftsoverenskomst med Hvidovre kommune. Hvidborg er i en rivende udviklingsproces både fagligt og fysisk. Vi har de sidste par år været igennem en gennemrenovering af bygninger og udenoms områder. Yderlige har vi åbnet 2 nye afdelinger og været igennem en omlægning af døgnbehandlingsafdelingen.

 

Udover vores døgnbehandlingsafdeling, har vi en intern skole for vores døgnbørn + nogle dagbehandlingspladser, et børnefamiliehus – Kimen for 14 børn og familier og et barndomshjem – Det Hvide Hus for 7 børn og unge fra Hvidovre kommune.

 

Målgruppen på Kilden er børn, i alderen 5- 14 år, der i forskellig grad er i psykiske, sociale eller følelsesmæssige vanskeligheder og som har behov for omsorg og en særlig miljøterapeutisk behandlingsindsats for at sætte gang i en positiv udviklingsproces.

 

Formålet med anbringelsen er at skabe en midlertidig og sikker base for barnet på Kilden, hvor der kan sættes gang i en positiv udvikling for barnet i og på tværs af forskellige livssammenhænge. At de får en velfungerende skolegang er et helt centralt element i et godt børneliv og der lægges afgørende vægt på at barnet får en glædesfyldt, lærerig og stabil skolegang og hverdag. Vi laver familieinddragende aktiviteter på døgnafdelingen så forældrene forbliver en del af børnenes hverdag.

 

Grundtanken er at:

 • Anbringelsesindsatsen er et tilbud, som skal forberede de anbragte og deres familier/netværk til et liv uden for døgninstitutionen – så hurtigt som muligt
 • Forældre ses som en ressource og de involveres i udforskning af problemfelt og formulering af mål
 • Fokus er på at socialisere barnet ind i normale hverdagsmiljøer
 • Institutionsanbringelse er en ”undtagelsestilstand”
 • Vi bruger FIT i alle sager til at dokumenterer familiens trivsel og sikre os feedback på vores arbejde.
 • Vi arbejder ud fra Mentaliseringsbaseret Miljøterapi, Narrativ tilgang og udviklingspsykologiske teorier. Vi bruger videoanalyser i vores daglige arbejde og alle er på vej til eller har været igennem en uddannelse til Marte Meo terapeuter.

 

Til afdelingen er der tilknyttet 10 faste pædagoger, 2 vågnenattemedarbejdere, 4 weekendmedarbejdere + et antal vikarer. Det betyder at der er direkte personaleledelse i forhold til ca. 20 medarbejdere. Herudover er der tilknyttet psykolog, socialrådgiver og en samværskonsulent til afdelingen og en rengørings- og køkkenassistent. Der er tæt samarbejde mellem skolen og afdelingen i dagligdagen.

 

Vi søger:

 • En selvstændig og udviklingsorienteret afdelingsleder med solid ledelseserfaring til videreførelse og udvikling af døgnbehandlingsafdelingens tænkning.
 • En stærk samarbejdende leder til at indgå i Hvidborgs ledergruppe om hele institutionens dagligdag og udvikling.
 • Et fagligt menneske med en baggrund som psykolog, pædagog/socialrådgiver, eventuelt med en familieterapeutisk efteruddannelse og med lederuddannelse.
 • En inspirator der brænder for at skabe en god døgnbehandlingsafdeling sammen med engagerede medarbejdere, ledelse og fagfolk, i samarbejde med skole og fritidslivet i lokalsamfundet.
 • En der har lyst til at udvikle døgnbehandlingsafdelingen teoretiske udgangspunkt og grundstruktur, herunder mødestruktur og udvikling af dokumentation og effekt arbejdet gennem systematisk målsætnings- og evalueringsarbejde (vi bruger dagbogsprogrammet og FIT).

 

Vi tilbyder:

 • En afdeling og institution i en fagligt og moderniserende udviklingsproces.
 • Et fagligt dygtigt, engageret og kompetent personale, med stor selvstændighed.
 • Et støttende og sparrende ledelsesteam.
 • Selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling bl.a. gennem fast ledersupervision og uddannelsesforløb.

 

 

Yderligere oplysninger om stillingen hos forstander Mikala Frølich på 36780012 eller på mka@hvidovre.dk. Du er velkommen til at aftale et møde for orientering om afdelingens indhold og opgaver og rundvisning.

 

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske i overensstemmelse med de gældende regler og overenskomst mellem SL og KL. Forventet lønniveau bedes venligst angivet i ansøgningen.

 

Ansøgning med relevant dokumentation fra tidligere arbejdsforhold sendes til: hvidborg@hvidovre.dk – mærket afdelingsleder.

Ansøgningen skal være Hvidborg i hænde senest den 16. marts 2018, inden kl. 12.00. Samtalerne afholdes torsdag den 22. marts 2018 og 2. samtale onsdag den 28. marts 2018 (de kandidater der bliver valgt ud til 2. samtale skal igennem et interview + personlighedstest inden 2. samtale).

 

Flere oplysninger om Hvidborg kan findes på www.hvidborg.dk