LIVSVÆRK søger sekretær til hovedkontoret

Landsforeningen LIVSVÆRK driver dag- og døgninstitutioner med et socialpædagogisk sigte, og varetager opgaver for LIVSVÆRK fonden samt løfter forretningsføreraftaler for eksterne organisationer og institutioner. Hovedbestyrelsen og ledelsen i LIVSVÆRK har de senere år fastlagt en omfattende udviklingsplan for hele foreningen med henblik på at tilpasse sig de overordnede samfundsmæssige og politiske vilkår, som gør sig gældende. LIVSVÆRK blev stiftet i 1898 på et bredt folkekirkeligt grundlag, som stadig afspejles i foreningens menneskesyn, hvor vi sætter mennesket først og ser mulighederne i det enkelte menneske.

 

Vi er et dynamisk hovedkontor med en travl hverdag. Udover medansvar for kvalificering af foreningens interne og eksterne kommunikation, varetager du sekretærfunktionen for ledelsen. Din hverdag er præget af opgaver, der både støtter op om foreningens høje faglighed, og giver plads til høj grad af selvstændighed.

 

Dine primære opgaver:

 • Udarbejdelse og opdatering af årsplan for hovedkontoret
 • Enkelte administrative opgaver for institutioner, eksempelvis koordinering af regnskabsudsendelse i forbindelse med regnskabsafslutning
 • Sekretærfunktion for hovedbestyrelsen, bl.a. forberedelse og udsendelse af dagsorden og bilag, praktisk mødeforberedelse, referatskrivning samt opfølgning på møderne
 • Ansvar for general mødeplanlægning og løbende referatskrivning
 • Medansvar for planlægning af diverse arrangementer, repræsentative aktiviteter, repræsentantskabsmøde, seminarer og lign.
 • Korrekturlæsning
 • Medansvar for udlejning af LIVSVÆRKS ferieejendomme
 • Medansvar for opdatering af database
 • Medansvar for udarbejdelse og udsendelse af dagsordner og referater til vores lokale bestyrelser.
 • Daglige sekretæropgaver
 • Ad hoc-opgaver

Om dig:

Du har forventeligt en AC-baggrund eller anden faglig relevant uddannelse og solid erfaring fra en lignende stilling. Vigtigst er, at du er struktureret og systematisk i din løsning af opgaver. Du er solid i skriftlig formidling og begår dig kommunikativt godt. Du er IT-superbruger og bruger værktøjerne i din hverdag. Du har blik for sammenhæng mellem del og helhed i arbejdet, og kan koordinere, så alle leverer det bedst mulige til tiden.

 

Vi ønsker du har:

 • Solid erfaring med ledelsesbetjening på højt niveau
 • Stor indsigt i den frivillige sektor, foreningsverdenen og den kommunale sektor
 • Kan arbejde med korte og lange deadlines
 • Erfaring med de praktiske og formelle forhold, der omgiver et møde, skarp til at opfange og referere diskussioner, sprogligt præcist og korrekt
 • Indsigt i informationssøgning
 • Erfaring med udvikling og administration af databaser
 • Stor ansvarlighed i forhold til opfølgning og løsning af opgaver
 • Et rigtig godt humør

 

Vi tilbyder:

 • Erfarne, engagerede og kvalificerede kollegaer og samarbejdspartnere
 • Et travlt og godt arbejdsmiljø, der er præget af høj faglighed og godt humør
 • Et velfungerende samarbejde med foreningens institutioner og øvrige samarbejdspartnere
 • Et spændende og alsidigt job, hvor du er tæt på beslutningerne
 • En hverdag, hvor opgaverne ikke altid er forudsigelige
 • En attraktiv lønpakke, der modsvarer det vi kræver

Når du sender din ansøgning til job@livsvaerk.org, giver du samtidig samtykke til, at den videresendes til ansættelsesudvalgets medlemmer, som er forpligtet til at behandle den fortroligt. Du giver endvidere samtykke til, at vi registrerer de personlige oplysninger, du har anført inkl. eventuelt billede.

 

Hovedkontoret er beliggende på Frederiksberg. Stillingen er 37 timer ugentligt, inkl. frokost. Der må påregnes årlige mødeaktiviteter uden for normal arbejdstid.

Ansættelse er pr. 1.januar 2019.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Helle Brandt på telefon: 24213568. Du kan endvidere finde oplysninger om foreningen på www.LIVSVAERK.org.

 

Ansøgningsfrist:

19. november 2018.
Ansøgning, CV mv. stiles til Landsforeningen LIVSVÆRK, mailadresse job@livsvaerk.org – mærket sekretær.