Chefkonsulent til LIVSVÆRK

 

Stillingsbeskrivelse

Titel

Chefkonsulent

 

Om Landsforeningen LIVSVÆRK

Landsforeningen LIVSVÆRK arbejder gennem en pædagogisk indsats for børn, unge, voksne og familier med særlige behov for støtte. Sideløbende med foreningen forvaltes en erhvervsdrivende fond med betydelige aktiviteter indenfor institutionsdrift. LIVSVÆRK driver på landsplan omkring 20 dag- og døgninstitutioner samt en del andre aktiviteter. Omkring 700 børn og unge er tilknyttet foreningen. Foreningen har desuden forretningsføreraftaler med ca. 20 eksterne samarbejdspartnere.

LIVSVÆRKs hovedkontor støtter den dynamiske udvikling af institutioner og nye socialpædagogiske projekter og varetager også de administrative opgaver forbundet med driften af LIVSVÆRKs tilbud.

Hovedkontoret tilbyder desuden konsulentbistand inden for en række organisatoriske, socialpædagogiske og driftsmæssige problemstillinger og varetager forretningsføreraftaler for andre organisationer og institutioner.

Hovedbestyrelsen og ledelsen i LIVSVÆRK har de senere år fastlagt en omfattende udviklingsplan for hele foreningen med henblik på at tilpasse sig de overordnede samfundsmæssige og politiske vilkår, som gør sig gældende. Det betyder, at foreningen er i færd med en større organisatorisk tilpasning af såvel dets mangeartede sociale tilbud og aktiviteter på foreningens hovedkontor og i de tilknyttede lokalbestyrelser.

LIVSVÆRK blev stiftet i 1898 på et bredt folkekirkeligt grundlag, som stadig afspejles i foreningens menneskesyn, hvor vi sætter mennesket først og ser mulighederne i det enkelte menneske.

 

Stillingen kort

Seniorkonsulentens primære opgave er at medvirke til, at LIVSVÆRK når sine mål ved at omsætte strategi til praksis, herunder ved at igangsætte nye projekter for LIVSVÆRKs målgrupper, samt at være ansvarlig for en sekretariats- og bestyrelsesbetjening af høj kvalitet på hovedkontoret på Frederiksberg og ved at indgå som ressourceperson for institutionerne, herunder formidle relevant lovstof.

Stillingen er en stabsfunktion med reference til generalsekretæren.

 

Opgaverne omfatter

 • Ansvar for udarbejdelse og udmøntning af årsplan for hovedkontoret.
 • Ansvar for koordinering af hovedbestyrelsesmøder, bl.a. forberedelse af dagsorden, udsendelse af dagsorden og bilag, praktisk mødeforberedelse og opfølgning fra møderne.
 • Ansvar for koordinering af KFBU-fondens bestyrelsesmøder, bl.a. forberedelse af dagsorden, udsendelse af dagsorden og bilag, praktisk mødeforberedelse og opfølgning fra møderne.
 • Ansvar for tilrettelæggelse af arbejdsgruppemøder, bl.a. medvirken til forberedelse af dagsorden, udsendelse af dagsorden og bilag, praktisk mødeforberedelse, referatskrivning og opfølgning fra møderne.
 • Ansvar for at bidrage til formidlingen af relevant information til institutionerne om konferencer, ny lovgivning, mm.
 • Ansvar for at udarbejde kvartalsmeddelelser til bestyrelsesmøder.
 • Ansvar for sagsbehandling samt oplæg og udarbejdelse af beslutningsforslag til generalsekretær og hovedbestyrelse, eksempelvis vedrørende drift af ejendom, oprettelse af nye institutioner eller udvidelse af eksisterende institutioner.
 • Ansvar for udvikling og beskrivelse af nye projekter for udsatte børn, unge, voksne og deres familier.
 • Ansvar for puljeansøgninger samt andre fondsansøgninger.
 • Medansvar for forhandling og samarbejdsaftaler med offentlige instanser, eksempelvis i forhold til driftsoverenskomster, huslejekontrakter eller godkendelse af nye institutioner.
 • Medansvar for politikudvikling, eksempelvis vedrørende salg af hovedkontorets ydelser til interne og eksterne institutioner og samarbejdspartnere.
 • Medansvar for arrangementer på tværs af foreningen, eksempelvis rejseaktiviteter, repræsentative aktiviteter ledermøder, samråd og repræsentantskabsmøder.

 

Repræsentation og obligatoriske møder

 • Repræsentation af hovedkontoret ved møder for institutionsbestyrelserne herunder referatskrivning. Møderne ligger typisk sen eftermiddag eller tidlig aften, og der må påregnes ca. 20-30 institutionsbestyrelsesmøder årligt på LIVSVÆRK institutionerne.
 • Deltagelse i hovedbestyrelsesmøder og møder i KFBU-fondens bestyrelse (typisk sen eftermiddag eller tidlig aften), herunder bl.a. forberedelse af dagsorden og opfølgning på møderne.
 • Deltagelse i andre større møder, herunder interne, tværgående sammenhænge som repræsentantskabsmøder eller ledermøder og eksterne sammenhænge som samråd eller fælles konferencer.

 

Relevante faglige kompetencer og erfaring

 • Socialfaglig uddannelse kombineret med relevant kandidat- eller masteruddannelse.
 • Ledelseserfaring fra døgninstitutionsområdet.
 • Omfattende erfaring med sekretariatsbetjening.
 • Omfattende erfaring med projektkoordinering og -beskrivelse, herunder med fondsansøgninger.
 • Indgående kendskab til lovgivningen på det sociale område.
 • Erfaring med offentlig forvaltning og børne-, unge- og familieområdet, eksempelvis fra kommune eller ministerium.
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde.
 • Erfaring med bestyrelsesarbejde.
 • Velskrivende – formulerer sig med indlevelse og skriver sprogligt korrekt.
 • Har kørekort – gerne egen bil.

 

Relevante personlige egenskaber

 • Udviklingsorienteret.
 • Analytisk og læringsorienteret.
 • Har gode sociale kompetencer og ser styrken i at forstå forskellige faglige tilgange.
 • Er god til koordinere, så alle med glæde leverer det bedst mulige.
 • Er løsningsorienteret og har udpræget situationsfornemmelse.
 • Tager initiativ og ansvar.
 • Struktureret, omhyggelig og systematisk – også med praktiske opgaver.
 • Planlægger og overholder selvfølgelig deadlines.
 • Har blik for sammenhæng mellem del og helhed i det daglige arbejde.

 

Vil du vide endnu mere? Så ring til generalsekretær Ebbe W. Lorenzen på tlf. +45 24 64 05 68 

 • Ansøgningsfristen er onsdag den 18. oktober 2017 kl. 12.00.
 • Ansættelsessamtaler afholdes den 23., 25. og 26. oktober 2017.
 • Der vil indgå test mellem 1. og 2. samtale.
 • Ansøgningen sendes til LIVSVÆRK på job@livsvaerk.org mærket ”Ansøgning chefkonsulent.”
 • Lønnen vil blive fastsat svarende til overenskomst for akademikere ansat i kommuner aftalt mellem KL og den relevante forhandlingsberettigede organisation. Der vil være kørselstillæg samt tillæg for sene mødeaktiviteter i forbindelse med institutionsbestyrelsesmøder mv.