Lærer søges

 

Til Skoletilbuddet “Den Gamle Brugs”, der ligger i Sigerslevøster i nærheden af Frederikssund, søger vi pr. 1. marts eller snarest muligt en lærer til ansættelse, da vi vælger at opnormere skolen med en lærer. Stillingen er 37 timer pr. uge, men er du interesseret i deltid/nedsat tid, så er det også en mulighed. Du bedes venligst skrive det i din ansøgning, hvis du ønsker deltid og hvor mange timer, du ønsker.

 

Det er et krav, at du er læreruddannet eller i gang med uddannelsen. Du skal kunne lide at undervise i dansk, som er det fag du får med flest timer, og hvor du skal kunne undervise på afgangsprøveniveau. Vi lægger vægt på, at eleverne skal mødes af lærere, der er uddannede og som er engagerede i at undervise, og som fagligt er klædt på til at det planlagte ind imellem må afviges for at få alle med.

 

Din primære arbejdstid vil ligge i tidsrummet 08.00-15.30 på hverdage. Dertil en årlig lejrskole, som typisk varer ca. 5 dage, men det er også vigtigt for os, at du synes, det er spændende også at være en del af det øvrige socialpædagogiske arbejde på Den Gamle Brugs, og du er derfor indstillet på, at en del af din arbejdstid også kan bruges til vagter i døgndelen i mindre omfang. Det kan fx være en weekendvagt, hvor man er på arbejde fredag til lørdag eller en aftenvagt, hvor man er på arbejde fra 16-21:30. Det vil dog kun være i begrænset omfang, at der er brug for det.

 

Vores elever ligger aldersmæssigt mellem 14 og 18 år og niveaumæssigt fra 4.-10. klasse. Eleverne er normalt begavede, men deres niveau og færdigheder bærer tit præg af, at de har haft et ustabilt skoleforløb. Det er vores ambition, at alle elever skal igennem den obligatoriske folkeskoleprøve eller 10. klasseprøven. Derfor er det en fordel, hvis du har erfaring med undervisning af de ældste elever og evt. også har ført op til afgangsprøven. Skoletilbuddet varetager undervisning af elever, der af forskellige årsager ikke kan rummes i folkeskolen. Vores elever er normaltbegavede, men har ofte diagnoser fx ADD eller ADHD. Det er typisk en kombination af adfærdsmæssige, sociale og faglige vanskeligheder, der gør, at de ikke fungerer i klasser, hvor holdene er større end 3-4 elever.

 

Undervisningen i skolen varetages af tre uddannede lærere og en leder, og du vil derudover blive en del af i alt 11 ansatte, der har faglige baggrunde som hhv. pædagoger, lærere og håndværker. På Den Gamle Brugs er der et tæt samarbejde personalet imellem. Du skal være klar til at indgå i et forholdsvist lille team, hvor vi løser opgaverne i fællesskab. Det betyder noget for os, at vi har det godt sammen – derfor har vi også fokus på det. Du vil opleve en fleksibel arbejdsplads, hvor alle bidrager til at de fælles opgaver løses på bedste måde. Derfor er det også vigtigt, at du har et lyst sind og er fleksibelt indstillet. De unge vi arbejder med har alle forskellige udfordringer i livet. Derfor kan det også være et til tider udfordrende miljø at arbejde i, hvor planer hurtigt må ændres eller der opstår problemer, der skal tages hånd om. Vi har unge, der kræver af de ansatte, at man psykisk selv er godt rustet og i stand til at rumme unge, der kan være ude af balance. Det er derfor vigtigt, at du matcher det.

 

Pædagogisk arbejder vi ud fra en ressourceorienteret og anerkendende tilgang i skolen og personalet både i døgndelen og i skoletilbuddet er eller bliver efteruddannet i KRAP konceptet. Derfor skal du kunne se dig selv i et miljø, hvor vi dagligt vælger at lægge fokus på det, der fungerer, og gøre det tydeligt for vores elever.

 

Vi bor i Sigerslevøster, hvor der er 4 km til hhv. Skævinge og Gørløse, hvorfra der er togtrafik mod Hillerød. Der er ca. 9 km til Frederikssund, hvor der er S-tog mod København.

 

Der gives løn efter anciennitet og kvalifikationer. Ansøgningsfrist er torsdag den 25. januar kl. 12. Samtaler forventes afholdt mandag, tirsdag i uge 5. Send venligst ansøgning på mail: dgb@dengamlebrugs.dk Det er forudsætning for ansættelse, at du har almindeligt kørekort og der kan indhentes straffe- og børneattest, som ikke giver anledning til problemer.

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

 

Morten Jacobsen, leder Mobil: 5166 6539

 

 

Administrativ medarbejder søges

 

Villa Magnolia er en selvejende institution med egen bestyrelse tilknyttet Landsforeningen LIVS-VÆRK. Villa Magnolia er vokset, og vi har derfor brug for en profil, der som hovedopgave kan arbejde med vagtplaner og kasseoptælling. Du skal have lyst og evne til at arbejde med vagtplaner, skemaer, vikardækning, indberetning af løntimer og har derfor en forståelse for overenskomstregler. Bogføring indgår som en del af opgaverne, og du skal med dine øvrige kompetencer kunne byde ind på andre administrative kontoropgaver samt praktiske opgaver. Du skal kunne arbejde selvstændigt og medvirke til forbedring af nuværende procedurer, hvoraf flere kræver at kunne sætte sig ind i lovstof på området.

 

Din profil: Systematik og orden skal være dit kendemærke Superbruger af Office-pakken. Kendskab til vores programmer Workforce Lessor, Navision eller tilsvarende programmer er et stort plus Tydelig og præcis i såvel mundtlig og skriftlig kommunikation. Talstærk med evne til både at overskue helheden samt detaljen på samme tid. God til at tage initiativ og trives ved selvstændigt arbejde Du er uddannet måske inden for inden for bank- eller HK-området. Erfaring fra tilsvarende job. Du har måske arbejdet som bogholder, sekretær eller i en rolle, hvor vagtplaner har fyldt meget.

 

Du bliver en del af: Et fagligt, dynamisk, udfordrende og udviklende miljø. En del af et team med erfarne og engagerede kollegaer. Et godt arbejdsmiljø, der er præget af glæde, humor og høj faglighed. En virksomhed i vækst med muligheden for at præge den administrative retning.

 

Villa Magnolia er et aflastningstilbud for børn og unge fra 2-18 år med autisme. Vi bor på to adresser i Frederiksværk – begge placeret i naturen tæt ved sø og skov. Vi vægter hjemlighed, forudsigelighed og genkendelighed og pædagogikken, og hverdagen er meget struktureret. Læs mere på www.villamagnolia.dk

Stillingen er på 18 timer/ugen, som placeres efter aftale. Opstart forventes 1. april 2018 eller snarest muligt. Ansøgningsfrist onsdag den 31. januar 2018 kl. 12 og samtaler onsdag den 21. februar 2018.

 

Der er mulighed for rundvisning onsdag den 17. januar og mandag den 22. januar 2018 – kun efter aftale.

 

Lønvilkår vil blive fastsat svarende til HK-overenskomst med mulighed for forhandling af funktions- og kvalifikationsløn alt efter uddannelse, erfaring mv.

 

Yderligere oplysninger: Leder Fie Buchwald, tlf. 25 33 20 04, mail: fb@villamagnolia.dk. Ansøgning sendes via Jobindex