LIVSVÆRK


Foreningen LIVSVÆRK er til for at sikre de bedste vilkår for udsatte børn og unge i Danmark. Vi driver dag- og døgninstitutioner, sætter nye projekter i gang og tager del i samfundsdebatten.                       

Når vi møder børn og unge og deres familier, trækker vi på stor erfaring med socialpædagogik og psykologi. Andelen af professionelt uddannede medarbejdere på vores institutioner er blandt de højeste i landet. Men først og fremmest:   

 • Ser vi det hele menneske – også dets muligheder.
 • Viser vi autenticitet og er nærværende.   
 • Møder vi alle børn og unge med respekt for den, de er.
 • Giver vi ikke slip, når en relation bliver besværlig.
 • Skaber vi varig udvikling – vi hjælper børn og unge til at kunne tage vare på sig selv og deres liv.

 

Vi tager også nye socialpædagogiske projekter op i LIVSVÆRK – gerne sammen med andre organisationer, frivillige ildsjæle eller forskere. 

Og så arbejder vi på at sætte dagsordenen i den offentlige debat – vi vil præge holdninger og lovgivning, så udsatte børn og unge bliver hørt og får bedre vilkår. 

 

Læs LIVSVÆRKs historie her

Bliv en del af Livsværk


Forretningsføreraftaler

LIVSVÆRKs hovedkontor er forretningsfører for en række organisationer, hvor vi udfører en række administrative og projektrelaterede opgaver.        

Vi indgår særskilte aftaler med hver enkelt organisation om bl.a. organisatorisk, økonomisk og finansiel rådgivning samt varetagelse af kassefunktion, regnskabsføring og personaleadministrative opgaver.

Vi yder desuden konsulentbistand indenfor specifikke organisations- og ledelsesmæssige og socialpædagogiske spørgsmål.

 

Kontakt LIVSVÆRK for mere information om drift og udvikling!

Nye projekter

LIVSVÆRK tager nye projekter op - gerne sammen med andre forskere eller organisationer.        

Har I en forskningsmæssig interesse i socialpædagogiske metoder eller i resultater af indsatsen overfor udsatte børn, unge og deres familier?

Eller arbejder I med udsatte børn og unge og deres familier? Og kunne tænke jer at udvikle nye tiltag?

LIVSVÆRK indgår ofte som samarbejdspartner og kan være med til at få projektet til at blive til virkelighed.

Som samarbejdspartnere:

 • Er vi professionelle og engagerede.
 • Er vi optagede af at udvikle og tænke nyt.
 • Ser vi det som en selvfølgelighed, at drift og økonomi styres med omhu og præcision.

 

Kontakt LIVSVÆRK for mere om forskning og forandring!

Bliv frivillig i LIVSVÆRK!

I LIVSVÆRK er vi mange frivillige, som engagerer sig i bestyrelser og i dagligdagen med sårbare børn og unge og deres familier.        

Som frivillig er du med til at gøre en forskel for andre - og får samtidig gode oplevelser og nye kompetencer.

Vi samarbejder også med frivillige, som har startet deres egne små projekter. Kender du til udsatte børn og unge og deres familier? Og har fået øje på et behov, du vil gøre noget for at dække? LIVSVÆRK kan tit være med til at sparre og til at formulere projektet.

 

Kontakt LIVSVÆRK og vær med til at gøre hverdagen bedre for udsatte børn og unge!

Kontakt LIVSVÆRK - se mere her »

Organisation


Repræsentantskabet er LIVSVÆRKS øverste myndighed og består af medlemmerne af bestyrelserne i LIVSVÆRK-institutionerne samt af enkeltpersoner med særlig tilknytning til foreningen. Repræsentantskabet vælger LIVSVÆRKs hovedbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse.
Både repræsentantskab og bestyrelser består udelukkende af frivillige, som bruger deres fritid på at engagere sig i arbejdet.
Generalsekretæren står for den daglige ledelse og tegner sammen med hovedbestyrelsen den samfundspolitiske linje.
Hovedkontoret støtter den dynamiske udvikling af institutioner og projekter, og varetager også de administrative opgaver forbundet med driften af LIVSVÆRKs tilbud.
Hovedkontoret tilbyder desuden konsulentbistand inden for en række organisatoriske, socialpædagogiske og driftsmæssige områder og varetager forretningsføreraftaler for andre organisationer og institutioner.
          

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hovedbestyrelsens sammensætning »Se medarbejdere på hovedkontoret »Se vedtægt »

Menneskesyn


At hjælpe børn, unge og deres familier i en udsat situation er ikke velgørenhed. Det er retfærdighed.    

 

Vores fælles menneskesyn betyder, at vi:  

 • Har en personlig forpligtelse over for alle vores medmennesker, uanset dets baggrund og livssituation.
 • Ser det hele menneske – også dets muligheder.
 • Tager relationen alvorligt og ikke giver slip, når en relation bliver besværlig.
 • Skaber varig udvikling – hjælper børn og unge til at kunne tage vare på sig selv og deres liv.
I vores møde med børn og unge er vi nærværende og møder den enkelte med respekt for menneskers ret til at være den, de er.
Vi tror på, at virkelig frihed kun kan skabes, når mennesker har mulighed for at realisere deres potentiale.   

 

Læs mere om foreningens menneskesyn og historie her.

 

 

 

 

Har du brug for at tale med nogen?

RING TIL
38 88 36 36

EMAIL OS PÅ
info@livsvaerk.org

Få Mere Viden

Modtag Livsværks Nyhedsbrev